กกต.ภูเก็ต สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

กกต.ภูเก็ต สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้แก่ผู้สมัคร ส.ส.ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง 13 พรรคการเมือง โดยเฉพาะการหาเสียงช่วงสงกรานต์

โดยมี นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิด เเละนางสาวอรพิณ สุขอาชีวะ ผอ.กกต.ประจำสำนักงานภูเก็ต ได้เน้นย้ำให้ผู้สมัครผู้สนับสนุนมีความเข้าใจเรื่องของการลงพื้นที่ในหาเสียงโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของวันหยุดยาวอาจมีกิจกรรมที่มีการจัดงานหรือรวมกลุ่มกัน เพื่อให้ผู้สมัครได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฏหมายการเลือกตั้งไม่ให้มีการร้องเรียนเกิดขึ้น

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งสิ้น 32 คน สังกัด 13 พรรคการเมือง ประกอบด้วย เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 11 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 10 คน และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 11 คน