กงสุลใหญ่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

กงสุลใหญ่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะ เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเพื่อหารือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและเมืองคัมชัตคา สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือ Phuket Sandbox

ผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ห้องประชุมชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตให้การต้อนรับ นายวลาดีมีร์ วี.ซอสนอฟ(Mr. Vladimir V. Sosnov) กงสุลใหญ่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต และคณะ ที่เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการกับจังหวัดภูเก็ตในเรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและเมืองคัมชัตคา สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในโครงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศหรือ Phuket Sandbox รวมทั้งสายการบินรัสเซียที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2564

นายวลาดีมีร์ วี.ซอสนอฟ (Mr. Vladimir V. Sosnov) กงสุลใหญ่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียมีความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวตาม โครงการ Phuket Sandbox แต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลรัสเซียยังคงติดตามสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในประเทศไทยซึ่งมีสถานการณ์ผู้ติดเชื้อสูง ดังนั้นรัฐบาลรัสเซียจึงยังไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทย โดยสถานการณ์ของผู้ติดเชื้อที่มีความปลอดภัยคือผู้ติดเชื้อ 40 คน ต่อประชากร 1 แสนคนโดยในประเด็นนี้นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้กล่าวชี้แจงว่าสำหรับจังหวัดภูเก็ตมีสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ เพียง 30 คนต่อประชากร 1 แสนคน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและมีมาตรการการควบคุมโรคที่เข้มงวด นอกจากนี้ประชากรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้วมากกว่า 70% และคาดว่าสิ้นเดือนตุลาคมนี้จะมีผู้ฉีดวัคซีน Booster เข็ม 3 มากกว่า 70% เช่นกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวเพิ่มเติมว่า

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 มีนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตตาม โครงการ Phuket  Sandbox จำนวน 496 คน  ในนามของจังหวัดภูเก็ตขอขอบคุณกงสุลใหญ่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต  ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมและมาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับจังหวัดภูเก็ต โดยจังหวัดภูเก็ต มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและหวังว่าสายการบิน จากรัสเซียจะบินตรงมายังจังหวัดภูเก็ตในเร็วๆนี้ และขอฝากถึงรัฐบาลรัสเซียเร่งดำเนินการอนุมัติ Charter Fight ที่จะบินเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างรัสเซียและจังหวัดภูเก็ตต่อไป

ก่อนการเดินทางกลับ นายวลาดีมีร์ วี.ซอสนอฟ(Mr. Vladimir V. Sosnov) กงสุลใหญ่ สหพันธรัฐรัสเซีย ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2565 จะเป็นโอกาสครบรอบ 125 ปีความสัมพันธ์ ทางการทูต ระหว่างไทยและรัสเซีย ด้วย

Subscribe