“กรณ์ จาติกวณิช” จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโรงแรมขนาดเล็กในภูเก็ตเปิดไม่ได้

“กรณ์ จาติกวณิช” จี้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาโรงแรมขนาดเล็ก เปิดให้บริการไม่ได้ เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน พร้อมเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพาภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก

นายกรณ์ จาติกวณิช หัวหน้าพรรคกล้า เปิดเผยภายหลังพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในภูเก็ต ณ ศูนย์อาหารปุ๊นเต๋ ศูนย์รวมอาหารพื้นเมืองภูเก็ต ตรอกซุ๋นอุทิศ เขตเทศบาลนครภูเก็ต ว่า การลงพื้นที่ภูเก็ตในวันนี้เพื่อพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการและกลุ่มประชาชนชาวภูเก็ตทุกกลุ่มทุกระดับ เพื่อเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและรับรู้ถึงปัญหาความต้องการของชาวภูเก็ต รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจภูเก็ตหลังเปิดเมืองไปแล้ว 2 สัปดาห์ พบว่า นักท่องเที่ยวยังเดินทางเข้ามาไม่มากนักแต่มีสัญญาณที่ดีและมองเห็นแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงไฮซีซันนี้ ที่ผู้ประกอบการประมาณการว่าในช่วงสิ้นปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาวันละ 1 หมื่นคน จากเดิมที่เข้ามาถึงวันละ 6 หมื่นคน แต่ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ในการที่จะทำให้เศรษฐกิจของภูเก็ตค่อยๆ ฟื้นตันายกรณ์ กล่าวต่อไปว่า แต่สิ่งที่ต้องแก้ไขเร่งด่วนในขณะนี้ คือ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กที่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ในขณะนี้ เนื่องจากไม่มีใบอนุญาตโรงแรม ซึ่งหากดูจากเว็บไซต์การจองโรงแรมจะเห็นว่าโรงแรมในภูเก็ตที่เปิดขายห้องพักมีมากกว่า 1 หมื่นแห่ง แต่ที่มีใบอนุญาตถูกต้องนั้นมี 700 กว่าแห่งเท่านั้น ในอนาคตหากมีนักท่องเที่ยวเข้ามาภูเก็ตเพิ่มขึ้น รายได้ที่เกิดขึ้นจะกระจุกตัวไม่กระจายไปยังทุกกลุ่มและผู้ประกอบการ ดังนั้น จะต้องหาแนวทางในการที่จะให้ผู้ประกอบการเหล่านั้นได้เปิดกิจการได้ รวมไปถึงปัญหาการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน แม้ว่าที่ผ่านมา รัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาในหลายๆ โครงการ แต่เงินทุนเหล่านั้นเข้าถึงผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการในภูเก็ตน้อยมาก ส่วนหนึ่งเกิดจากโรงแรมไม่มีใบอนุญาตนั่นเองนายกรณ์ กล่าวต่อว่า นอกจากปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว รัฐบาลจะต้องเร่งตัดสินใจในนโยบายหลายเรื่องที่มีความสำคัญ เช่น การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค เพื่อเป็นการยืนยันอนาคตภูเก็ตและอันดามันที่จะเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวระดับโลกตามศักยภาพที่มี เช่น การขนส่งระบบราง ที่มีการผลักดันมานานแล้วแต่โครงการยังไม่เกิด สร้างความผิดหวังและสับสนให้คนภูเก็ตมาตลอด มีการศึกษามาแล้วหลายครั้ง ตั้งแต่สนามบิน-ฉลอง โดยส่วนตัวจะระบบรางหรือระบบอะไรก็ได้ให้ลงทุนให้เกิดขึ้น รวมไปถึงระบบโครงข่ายถนนที่มีแผนจะสร้างต่ออีก 3 เส้นทาง ทั้งอุโมงค์ป่าตอง ถนนไฮเวย์เส้นสนามบิน-บางคู เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัดและสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทาง อยากให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของภูเก็ตในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ ปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข รวมไปถึงปัญหาขยะที่จะต้องทำให้ภูเก็ตเป็นกรีน ซิตี เป็นต้น“สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขและเร่งตัดสินใจลงทุนในภูเก็ต เพื่อนำภูเก็ตไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งในส่วนของเอกชนภูเก็ตนั้นมีความพร้อมในการลงทุนและมีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาเมือง”หัวหน้าพรรคกล้า กล่าวอีกว่า พรรคกล้ามีความตั้งใจที่จะนำแนวทางปฏิบัตินิยมอย่างสร้างสรรค์ของพรรคกล้าให้คนภูเก็ตได้เป็นตัวเลือก ซึ่งพรรคกล้าได้ตั้งใจคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณภาพ เข้าใจอุดมการณ์ของพรรค มุ่งเน้นการทำงาน มีจิตสาธารณะ พร้อมส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งทั้ง 3 เขต ขณะนี้ได้เปิดตัวไปแล้ว คือ เทมส์ ไกรทัศน์ ส่วนอีก 2 คน อยู่ระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมและรอการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ชัดเจน โดยทั้ง 3 คนนั้นจะเป็นการผสมผสานของช่วงวัยที่มีความเหมาะสมกับเมืองภูเก็ต

Subscribe