กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ จ.พังงา

กรมทะเลชายฝั่ง ลงพื้นที่ตรวจสอบการวางไข่ของเต่ามะเฟือง บริเวณชายหาดบางขวัญ จ.พังงา

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ,ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับแจ้งจากนายสมยศ เสาเวียง ราษฎรตำบลโคกกลอย ว่าพบการขึ้นมาวางไข่ของเต่ามะเฟือง ที่ชายหาดบางขวัญ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา พิกัด 420976 E 906954 N (ห่างจากคอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ของศูนย์เฝ้าระวังฯ ไปทางทิศใต้ประมาณ 480 ม.) เข้าไปทำการตรวจสอบ พบว่าเต่ามะเฟืองได้วางไข่เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการทำหลุมหลอก จากนั้นจึงเดินลงสู่ทะเล เจ้าหน้าที่ทำการวัดร่องรอยขนาดพายหน้าจากซ้ายไปขวา 220 ซม. ขนาดอก 110 ซม. ร่วมกันขุดค้นหาจนพบไข่เต่ามะเฟืองที่ระดับความลึก 70 ซม. ขนาดของไข่ 5 ซม. จึงแจ้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน เพื่อประสานการปฏิบัติ ตรวจสอบพื้นที่ของหลุมวางไข่แล้วปรากฎว่าอยู่ในแนวที่น้ำทะเลท่วมถึง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไข่เต่ามะเฟือง จึงได้ทำการเคลื่อนย้ายพร้อมทั้งตรวจนับไข่เต่ามะเฟืองได้ทั้งสิ้น 129 ฟอง (ไข่ดี 117 ฟอง และไข่ลม 12 ฟอง) นำไปขุดหลุมฟักไข่ใหม่ในพื้นที่คอกกั้นฟักไข่เต่ามะเฟือง ของศูนย์เฝ้าระวังฯ เพื่อเฝ้าระวัง พิทักษ์ดูแล และติดตามพัฒนาการของไข่เต่ามะเฟืองต่อไป

Subscribe