กรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลการศึกษาขยายผลโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ

กรมทางหลวงจัดประชุมสรุปผลการศึกษาขยายผลโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ)

ที่ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการศึกษาขยายผลโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) โดยมี นายคุณวุฒิ สุนทรนนท์ วิศวกรโยธาชำนาญการ กรมทางหลวง ส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วม

นายคุณวุฒิ กล่าวว่า กรมทางหลวง ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางแยกต่างระดับ ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) ซึ่งในปัจจุบันทางแยกดังกล่าว จัดการจราจรในลักษณะวงเวียน มีประมาณการจรจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้เกิดความไม่สะดวกและความล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนนและจากการตรวจสอบพื้นที่โครงการพบว่ามีแหล่งโบราณสถานในระยะ 1 กิโลเมตร จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ จึงเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ก่อนการพัฒนาโครงการ

ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอ็ม เอ เอ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท วี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัทกรุงเทพเอ็นยิเนียริ่งคอนซัลแตนท์ จำกัดและบริษัท เอ็นทิค จำกัด เป็นผู้ดำเนินงานสำรวจและออกแบบดังกล่าว กรมทางหลวงได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ จึงได้กำหนดให้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วดังนี้คือ การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) เป็นวันจันทร์ที่ 19 กรกฏาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ , การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (กลุ่มย่อยครั้งที่ 1) ในวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ณ โรงแรมตูร์ เดอภูเก็ต, การประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 2) วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ และการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อยครั้งที่ 2) วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมตูร์ เดอ ภูเก็ต และขณะนี้โครงการดำเนินการคัดเลือกรูปแบบทางแยกต่างระดับที่เหมาะสมของโครงการแล้วเสร็จ จึงได้จัดให้มีการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 3) เพื่อนำความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป