กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ภายใต้การจัดงาน “กระบี่ ดีเพ”

กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ภายใต้การจัดงาน “กระบี่ ดีเพ” กิจกรรมกระตุ้นภายใต้การจัดงาน “กระบี่ ดีเพ”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ ภายใต้การจัดงาน “กระบี่ ดีเพ” โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ นางสาวศศิธร กิตติธรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ประติมากรรมวงเวียน (KRABI LUCKY WINDMILL) บริเวณทางเข้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

รมว.พิพัฒน์ กล่าวว่า “จังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ที่มีศักยภาพการท่องเที่ยวในระดับประเทศและระดับนานาชาติ มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวกระแสหลัก และยังมีแหล่งท่องเที่ยวแนวแอดเวนเจอร์ มุดถ้ำ ดำน้ำ ขึ้นเขา แช่ออนเซน จังหวัดกระบี่สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้เป็นอันดับต้นของประเทศ แต่จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยว ของประเทศลดลงอย่างมาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้พยายามทุกวิถีทางในการแก้ปัญหาและออกมาตรการต่างๆ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว พยุงเศรษฐกิจของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนซึ่งผมคงต้องขอชื่นชมจังหวัดกระบี่ ที่ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในทุกด้าน เพื่อฝ้าฟันวิกฤตเศรษฐกิจอันเกิดจากผลกระทบของโควิด-19 ทุกวิถีทาง โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัด และประเทศชาติในโอกาสนี้ ผมขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้และขอฝากให้ทุกท่านให้ความสำคัญและร่วมมือกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติควบคู่กันไปได้ เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี่อย่างยั่งยืนต่อไป”

โดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดงและการบรรเลงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง และผลิตภัณฑ์เชิงท่องเที่ยว ช่วยสร้างช่องทางรายได้ใหม่ๆ ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และยังได้ช็อป ชิม ชิล ไปกับร้านค้าและร้านอาหารชุมชนมากมาย