กลุ่มจังหวัดอันดามัน พร้อมจัด “ซีเกมส์” ครั้งที่ 33 ในปี 2568 หากได้รับเลือก

ที่ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต คณะอนุกรรมการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ประธานคณะอนุกรรมการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมการเตรียมความพร้อมของกลุ่มจังหวัดอันดามันที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ.2568 โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายดำรง ไชยเสนา ผอ.การกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3 จังหวัดอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ ตรัง เข้าร่วมประชุมเพื่อมาดูความพร้อมของกลุ่มจังหวัดอันดามันในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ ทั้งความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ความพร้อมของสนามกีฬา ความร่วมมือของหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำข้อมูลไปพิจารณาเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ ที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพด้วย

เนื่องจากประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2568 ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคัดเลือกจังหวัดในประเทศไทยที่จะใช้เป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขัน โดยมีจังหวัดเสนอตัวประกอบด้วย กรุงเทพฯ ชลบุรี เชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดอันดามัน เป็นต้น

ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอความพร้อมของกลุ่มจังหวัดอันดามัน ภูเก็ต กระบี่ และตรัง ในการเป็นเจ้าจัดการแข่งขัน โดยเฉพาะในเรื่องของสนามกีฬาที่ใช้ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน โดยในเบื้องต้นกำหนดไว้ที่สนามสุระกุล จ.ภูเก็ต ที่สามารถรองรับผู้ชมได้สูงถึง 17,000 ที่นั่งในขณะนี้ และทาง อบจ.ภูเก็ต มีความพร้อมในการปรับปรุงให้สามารถรองรับได้ถึง 20,000 ที่นั่ง รวมไปถึงการแบ่งชนิดกีฬาต่างๆ ทั้ง 40 กว่าชนิดกีฬา ทำการแข่งขันตามสนามต่างๆ ที่มีอยู่ทั้ง 3 จังหวัด ความพร้อมของสนามที่มีความพร้อมรองรับการแข่งขัน การคมนาคมขนส่งนักกีฬาจากที่พักไปยังสนามแข่งขัน ความพร้อมในการเดินทาง ที่ทั้ง 3 จังหวัดมีสนามบิน เป็นต้น

โดยภายหลังการประชุม ทางคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปดูความพร้อมของสนามสุระกุล