กลุ่มจังหวัดอันดามัน เสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีม ภาครัฐและเอกชน นำเสนอข้อมูล ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน ในการเสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568(ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568(ค.ศ. 2025)

วันนี้ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุม 1ชั้น 4อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย
นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต,นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ และนายดำรง ไชยเสนา ผอ.กกท. จังหวัดภูเก็ต เดินทางไปนำเสนอข้อมูล ความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดอันดามัน (จังหวัดกระบี่,ตรังภูเก็ต และพังงา) ในการเสนอตัวคัดเลือกเป็นจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 พ.ศ. 2568(ค.ศ. 2025) และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 พ.ศ. 2568(ค.ศ. 2025) ต่อคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ฯ

โดยในครั้งนี้มีกลุ่มจังหวัดและจังหวัดเข้าร่วมนำเสนอข้อมูลประกอบด้วย

กลุ่มที่ 1 จังหวัดกรุงเทพฯ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสงขลา

กลุ่มที่ 2 จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดพังงา

กลุ่มที่ 3 จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดศรีสะเกษ

และ จังหวัดเดียว มี 3 จังหวัดที่นำเสนอได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดนครราชสีมาและ จังหวัดกาญจนบุรี

โดย จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จะมีเวลาในการนำเสนอข้อมูล ต่อคณะอนุกรรมการฯ 40 นาที และคณะอนุกรรมการฯ จะซักถาม เพื่อจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตอบข้อซักถาม 20 นาที

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าหากจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดอันดามันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 33 จะก่อให้เกิดผลดีในการขับเคลื่อนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand เพราะทางคณะทำงานExpo 2028 Phuket Thailand
จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นและความพร้อมของจังหวัดภูเก็ต ต่อกลุ่มประเทศต่างๆที่จะสามารถโหวตคะแนนให้กับประเทศไทย ได้อีกทางหนึ่งด้วย

ทั้งนี้กลุ่มจังหวัดอันดามันได้บูรณาการจัดทำข้อมูล ในการร่วมเป็นเมืองเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (ค.ศ. 2025) พ.ศ. 2568 ณ ประเทศไทย ให้มีความเป็นเอกภาพ ทั้ง ข้อมูลการแบ่งโซนการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันประเภทและชนิดกีฬา ของจังหวัดในกลุ่มอันดามัน

รวมถึงความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ โดยสนามกีฬาจะต้องมีมาตรฐานและบรรจุ ผู้รับชมกีฬา จำนวน 20,000ที่นั่งขึ้นไป ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้นำเสนอใช้ สนามกีฬาสุระกุล โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจะให้การสนับสนุนการปรับปรุงสนามกีฬาสุระกุลให้ได้มาตรฐานตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด นอกจากนี้จังหวัดภูเก็ตยังมีความพร้อมในเรื่องของโรงแรมที่พักและการคมนาคมที่จะสามารถรองรับ นักกีฬาจากทุกประเทศ ที่เดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขัน และปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตยังเป็น destination จุดหมายปลายทางของการเดินทางทางน้ำโดยมีความพร้อมมีเรือสำราญเข้ามาจอดเทียบท่า ทำให้สะดวกสำหรับนักกีฬาที่สามารถใช้การเดินทางการคมนาคมทางน้ำได้อีกทางหนึ่ง
ในส่วนของภาคเอกชนของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มกรอ.พร้อมให้การสนับสนุนทั้งในส่วนของการจัดรถสมาร์ทบัสเพื่อรับส่งนักกีฬาและผู้ฝึกสอน

สำหรับจุดเด่นของกลุ่มจังหวัดอันดามันคือจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ตถือเป็น 3 เมืองที่เป็น Sport city และทั้ง 3 จังหวัดยังมีความพร้อมด้านการคมนาคมมีสนามบินนานาชาติทั้ง 3 จังหวัด

ในส่วนของความปลอดภัยกลุ่มจังหวัดอันดามันมีการเชื่อมโยงการทำงานมีศูนย์ Command มีกล้อง CCTV และได้พัฒนาระบบมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สถานการณ์โควิด 19 และแผนการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ Phuket Sandbox

ดังนั้นกลุ่มจังหวัดอันดามันจึงอยากขอโอกาสให้ กลุ่มจังหวัดอันดามัน และภาคใต้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ฯ โดยหากจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มอันดามันได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 33 จะถือเป็นโอกาสที่ดีของจังหวัดภูเก็ตในอนาคตด้วย ซึ่งเท่ากับจังหวัดภูเก็ตจะได้มีการซ้อม และเตรียมความพร้อมในการกิจกรรมด้านกีฬาที่ใหญ่ขึ้น จะได้เกิดการพัฒนาในอุตสาหกรรมการกีฬา และจะทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองSport Cityอย่างเต็มตัว และส่งผลให้เสาหลักของ การพัฒนาจังหวัด ที่วางเป้าหมายให้จังหวัดภูเก็ต เป็นเมือง Sport City ที่สมบูรณ์ขึ้น

สำหรับประโยชน์ ของกลุ่มของจังหวัดอันดามัน หากได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ จะทำให้ กลุ่มจังหวัดอันดามัน สามารถฟื้นฟูสถานการณ์ หลังโควิดได้ และเป็นโอกาสของภาคใต้ 6 จังหวัดกลุ่มอันดามันที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพ เพื่อจะได้กระจายความ เจริญด้านกีฬา ไปอย่างทั่วถึงทั้ง 6 จังหวัด กระจายการลงทุน ของภาคเอกชนและภาครัฐ สาธารณูปโภคต่างๆก็จะได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นการรองรับการเติบโตและจะทำให้เมืองก้าวไปสู่ ระดับโลกและจัดงานระดับโลกในอนาคตข้างหน้า ถือเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับกีฬาSport tourism ได้อย่างแท้จริงและจะเป็นโอกาสให้กลุ่มจังหวัดอันดามันได้จัด Event ขนาดใหญ่ ได้อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ