กลุ่มเส้น-ด้าย ZEN-DAI ตรวจเชิงรุก โควิด-19

กลุ่มเส้น-ด้าย ZEN-DAI ตรวจเชิงรุก โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร และนักดนตรี ในเขตตัวเมืองภูเก็ตกลุ่มเส้น-ด้าย ZEN-DAI จากกรุงเทพหมานคร และอาสาสมัครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันอำนวยความสะดวกในการตรวจเชิงรุก โควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ANTIGEN TEST KIT (ATK) ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานร้านอาหาร และนักดนตรี ในเขตตัวเมืองภูเก็ต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำงานในร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป หลังจากจังหวัดภูเก็ตคลายล็อคให้สามารถเปิดจำหน่ายและให้นั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านได้ รวมทั้งยังอนุญาตให้เล่นดนตรีได้ไม่เกิน 5 คน และเปิดได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก ร้านเพลินจิตXภูเก็ต ถนนชนะเจริญ อ.เมืองภูเก็ต โดยมี ผู้ประกอบการ พนักงานและนักดนตรี ทยอยเข้ารับการตรวจหาเชื้อจำนวนประมาณ 200 คน ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากการสอบถามทุกคนบอกเต็มใจที่จะเข้ารับการตรวจ และดีใจเป็นอย่างมากที่จะได้กลับมาทำงานอีกครั้งนายกมลรรค อนุสรณ์วีรชีวิน หนึ่งในทีมจิตอาสาเส้น-ด้าย กล่าวถึงการลงพื้นที่ จ.ภูเก็ตของ “กลุ่มเส้น-ด้าย” ว่า  เนื่องจากทางกลุ่มทราบว่า มีผู้ที่กลัวการติดเชื้อแต่ไม่สามารถซื้อชุดตรวจหรือเข้ารับการตรวจในสถานพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายได้จำนวนมากพอสมควร เพราะหลายคนลำบากไม่มีงานทำ จึงต้องการมาช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ที่เดือดร้อนดังกล่าว เพราะเราให้บริการฟรี และหากตรวจพบมีผลเป็นบวกก็ได้มีการประสานกับทีมบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่เพื่อส่งรักษาตามกระบวนการ โดยมีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 100 จุด จุดละ 50 คนขึ้นไป หรือ 200 คน ก็รับไหวซึ่งกลุ่มเส้น-ด้ายที่ลงมาครั้งนี้ มีประมาณ 30 คน แบ่งเป็น 3 ทีม ทั้งหมดเป็นจิตอาสา โดยทุกคนพร้อมใจที่จะมาช่วยเหลือคนภูเก็ตที่เดือดร้อน เพื่อจะได้สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ฟื้นกลับมาเหมือนเดิม นอกจากยังจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนภูเก็ตเองและผู้ที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวด้วย

Subscribe