การตรวจสอบพบรถแบ็คโฮขุดตักดินใส่รถบรรทุกลำเลียงออกจากพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต รายงานความคืบหน้า ผลการตรวจสอบเหตุการณ์ กรณีได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย พบรถแบ็คโฮขุดตักดิน นำดินใส่รถบรรทุกลำเลียงออกจากพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เบื้องต้น พบร่องรอยการขุดตักดินในพื้นที่ ตรวจวัดพื้นที่ได้ 4-2-91 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขากมลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต แต่เนื่องจากมีผู้มาแสดงตนให้ข้อมูลว่าพื้นที่ที่ขุดตักดินดังกล่าว อยู่ในเขตพื้นที่ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3) จึงประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของพื้นที่หรือเอกสารสิทธ์ต่อไป

นายสมชาย จิตรหลัง ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต รายงานความคืบหน้า ผลการตรวจสอบเหตุการณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 กรณีได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ระบุพบรถแบ็คโฮขุดตักดิน นำดินใส่รถบรรทุกลำเลียงออกจากพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวปรากฏว่าเป็นพื้นที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการ ก่อสร้างกำแพงป้องกันดินพังทลายตามแผนงาน และ ศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตได้รายงานเพื่อโปรดทราบ ไปแล้วนั้น

ต่อมา นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ ได้ มอบหมายปลัดอำเภอพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต /เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้เมืองภูเก็ต /เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอกะทู้ /เจ้าหน้าที่ ภก. 5 บก. ปทส. ร่วมตรวจสอบปรากฏว่าไม่พบบุคคลใดอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ และไม่พบรถแบ็คโฮในบริเวณพื้นที่ขุดตักดิน จึงได้ตรวจสอบตามค่าพิกัดทางดาวเทียม (GPS) รอบแปลงพื้นที่ที่พบการขุดตักหน้าดิน จำนวน 18 จุด ผลปรากฏว่าพื้นที่ที่มีการขุดตักดินมีเนื่อที่รวม 4 -2-91ไร่ อยู่ในพื้นที่ติดเขตอำเภอเมืองภูเก็ต ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขากมลา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

และต่อมา ได้มี นายเชิง น้ำแก้ว เข้ามาในพื้นที่ และรับเป็นผู้ดูแลที่ดินแปลงดังกล่าว และให้การเพิ่มเติมว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ นส 3 เล่ม1 หน้า 42 เลขที่ 32 เนื้อที่ ทั้งหมด 12 – 1-52ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอกะทู้ ออกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2526 โดยตนได้ว่าจ้างรถแบคโฮให้มาจุดตักดินเพื่อ บริจาคให้แก่วัดและโรงเรียนใกล้เคียงที่ร้องขอ และตนได้รับมอบหมายจากแขวงทางหลวงชนบทให้ช่วยเบิกทางสายกะทู้ -แกะแก้ว จึงได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา

เบื้องต้นคณะเจ้าหน้าที่จึงมีความเห็นร่วมกันว่าควรประสานส่วนเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ดังนี้ ประสานให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตตรวจสอบค่าพิกัดที่พบการขุดตักดินอยู่ในพื้นที่การครอบครองที่อ้างสิทธิหรือไม่/ประสานทางหลวงชนบทขอทราบรายละเอียดที่ผู้แทนได้อ้างว่าได้รับมอบหมายให้เบิกทางสาย กะทู้ -แกะแก้ว มีข้อเท็จจริงอย่างไร และ ประสาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ อำเภอกะทู้ และอำเภอเมืองภูเก็ต ว่าได้มีการขออนุญาตขุดตักดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อทุกหน่วยงานได้ดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนอย่างละเอียดครบถ้วนแล้ว ศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตจะได้สรุปข้อเท็จจริง และรายงานผลการตรวจสอบให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวได้รับทราบต่อไป

Subscribe