การท่องเที่ยวภูเก็ต คึกคักช่วงวันหยุดพิเศษการประชุม APEC 2022

การท่องเที่ยวภูเก็ต คึกคักช่วงวันหยุดพิเศษการประชุม APEC 2022

บรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะบริเวณจุดแลนด์มาร์กแยกธนาคารชาร์เตอร์ ซึ่งมีความโดดเด่นของอาคารสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโนยูโนเปียน และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของตัวเมืองภูเก็ต ที่นักท่องเที่ยวมาแล้วมักจะไม่พลาดมาเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก
ในช่วงสัปดาห์การประชุม APEC 2022 ที่ไทยเป็นเจ้าภาพ และได้ประกาศเป็นวันหยุดพิเศษ สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเขตเศรษฐกิจในการเข้าร่วมประชุม APEC 2022
ทั้งนี้ พบว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มาเที่ยวชมความงามของวิถีชีวิตและเก็บภาพความประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ทั่วยานเมืองเก่าภูเก็ต ทั้งบริเวณภายในซอยรมณีย์ ถนนถลาง ย่านเมืองเก่าภูเก็ต เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวต่างชาติ อย่าง รัสเซีย และอินเดีย มาเดินเที่ยวชมความสวยงามของตัวเมือง และการเลือกซื้อเสื้อผ้าและสินค้าที่ระลึกต่างๆ ตลอดจนอาหารพื้นเมือง
ทำให้บรรดา พ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ พร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยนักท่องเที่ยวชาวไทยจะค่อนข้างมากในช่วงของวันหยุดยาว เนื่องจากจะมีการจองทริปล่วงหน้า

อย่างไรก็ตาม สำหรับบรยายกาศการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต คึกคักต่อเนื่องทั้งตลาดคนไทยและต่างชาติ ซึ่งล่าสุดท่าอากาศยานภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับ ผู้โดยสารในเที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบิน Oman Air ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาพร้อมสายการบิน 162 คน ถือเป็นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังจากสาถนการณ์โควิด-19 ในทิศทางที่ดีขึ้น สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยกลับมาคึกคักเพิ่มขึ้น

Subscribe