การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งการบ้านรัฐบาล จัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งการบ้านรัฐบาล จัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” เฉลิมฉลองโอกาสสำคัญในการต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ครบ 10 ล้านคน ( ข้อมูลจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ) ตามเป้าหมายส่งเสริมตลาดต่างประเทศของปี 2565 ของ ททท. ณ ท่าอากาศยานสำคัญ 7 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานสมุย และด่านพรมแดนทางบก 2 แห่ง ได้แก่ ด่านพรมแดนสะเดา และด่านพรมแดนหนองคาย อีกทั้ง เป็นการขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ที่ให้ความเชื่อมั่นในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย และประกาศความสำเร็จแบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำความเชื่อมั่นประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว เตรียมเดินหน้าดันยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติสู่ 20 ล้านคนในปี 2566

ทั้งนี้ การจัดงาน “Amazing Thailand 10 Million Celebrations” ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางน้ำฝน บุณยะวัฒน์ รองผู้ว่าการด้านนโยบายและแผน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นางพนัชกร ใจเย็น ผู้แทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นางสุพัตรา จารุอริยานนท์ นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง เข้าร่วมให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว จำนวน 3 เที่ยวบิน ได้แก่ เที่ยวบิน BY 086 จากสหราชอาณาจักร เที่ยวบิน 6E 1763 จากสาธารณรัฐอินเดีย และ DL7929 / KE663 จากสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) จำนวน 722 คน โดย ททท. ส่งมอบบรรยากาศแห่งความประทับใจถึงนักท่องเที่ยวทันทีที่เดินทางถึงประเทศไทยด้วย Soft Power of Thailand ชูอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ผ่านการแสดงศิลปวัฒนธรรมผ่านการแสดงดนตรีไทย และมอบของที่ระลึกผ้าบาติกพื้นถิ่นแก่นักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น สร้างความประทับใจและแสดงถึงความพร้อมของพื้นที่ ในการเตรียมรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพตลอดจนส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าในมุมมองใหม่ (Meaningful Travel) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ Amazing Thailand ตอกย้ำให้ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมในใจนักท่องเที่ยว (Top of Mind) ต่อไป

สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวอเมริกาที่เดินทางมาประเทศไทย ตั้งแต่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 389,302 คน นิยมท่องเที่ยวเฉลี่ย 14-16 วัน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปประมาณ 73,000 บาท ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ททท.ลอสแอนเจลิส ได้จับมือกับสายการบิน Delta Air lines และ Korean Air (Co-Share) เพิ่มช่องทางที่หลากหลายให้นักท่องเที่ยวจากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาไทยได้ง่ายมากขึ้นผ่าน 17 Gateway ของทั้ง 2 สายการบิน

ตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียที่เดินทางมาประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 857,930 คน มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 7.43 คืน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปประมาณ 40,000 บาท ปัจจุบันมี 2 สายการบินให้บริการจากสาธารณรัฐอินเดียเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ได้แก่ สายการบิน IndiGo ให้บริการในเส้นทางบินจากกรุงนิวเดลีและนครมุมไบ และสายการบิน GoFirst ให้บริการในเส้นทางบินจากกรุงนิวเดลี นครมุมไบ และกัลกัตตา

ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวสหราชอาณาจักรที่เดินทางมาประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 ธันวาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 385,421 คน มีระยะเวลาพำนักเฉลี่ย 16-18 คืน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปประมาณ 49,000 บาท/คน/ทริป ปัจจุบันมี สายการบินให้บริการจากสหราชอาณาจักรเข้าสู่ภูเก็ต ได้แก่ สายการบิน TUI Airways ให้บริการเที่ยวบิน 2 เส้นทาง (เฉพาะช่วงฤดูหนาว เดือน พ.ย.-มี.ค.) ได้แก่ เส้นทางลอนดอน (จากสนามบินแกตวิค) และจากเมืองแมนเชสเตอร์