การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Thailand Charter Week 2022

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดงาน Thailand Charter Week 2022 คาดเงินสะพัดกว่า 200 ล้านบาท

ที่ ท่าเทียบเรือยอร์ชเฮเว่น ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ. ภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Charter Week 2022 โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ผู้บริหารและผู้แทนกระทรวงคมนาคม และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้สนองนโยบาย โดยการเร่งกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผ่านการพัฒนาสินค้าและบริการโดยเน้น การออกแบบประสบการณ์ ควบคู่กับการกระตุ้นการใช้จ่ายเพื่อเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจเรือยอช์ตไทย (TYBA) และหน่วยงานพันธมิตร จัดงาน Thailand Charter Week 2022 เพื่อส่งเสริมการตลาดนำเสนอสินค้าและบริการกลุ่มเรือยอช์ตและเรือสำราญของประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้ที่ชื่นชอบ และกลุ่มผู้มีไลฟ์สไตล์หรูหราและการแล่นเรือจากทั่วโลก และยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจเรือยอร์ชระดับโลกแห่งเอเชีย ทั้งสร้างให้งาน Thailand Charter Week ก้าวสู่การเป็น Platform การตลาดที่สำคัญเพื่อนำเสนอการบริการท่าเทียบเรือ การบริการซ่อมบำรุง การนำเข้าอะไหล่ วัสดุ อุปกรณ์เรือ การค้าขายและให้บริการ Supply แก่เรือยอร์ช รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพลูกเรือที่มีคุณภาพ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม เรือยอร์ของประเทศไทย

งาน Thailand Charter Week 2022 ในครั้งนี้ เป็นการจัดแสดงเรือยอร์ช ระดับเฟิร์สคลาสจากกลุ่มผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิต และอู่ต่อเรือชั้นนำของโลก ซึ่งนำเรือรุ่นใหม่ มาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานครั้งนี้ ตลอดจนแบรนด์สินค้าชั้นนำ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงธุรกิจโรงแรม อาหารและเครื่องดื่มต่าง ๆ ซึ่งพร้อมนำเสนอบริการ แก่ผู้เข้าชมงาน นอกจากนั้นแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าของเรือยอร์ชจะได้มีโอกาสพบปะกับเอเจนซี่บริษัทเช่าเหมาลำ (Ship Agency) เพื่อเจรจาธุรกิจในการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว เกิดประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่อันดามันของประเทศไทยอีกด้วย

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เชื่อมั่นว่า จังหวัดภูเก็ตจะเป็นที่ยอมรับในฐานะจุดหมายปลายทางชั้นนำของการท่องเที่ยว โดยเรือยอร์ช และเรือสำราญที่สวยงามที่สุดในโลก ทั้งความสวยงามของทรัพยากรทางธรรมชาติ ผนวกกับความพร้อม ความสามารถและศักยภาพในการรองรับการเดินทาง ททท. คาดว่า ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เมษายน 2566 นี้ จังหวัดภูเก็ตจะต้อนรับการเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยเรือยอร์ช ประมาณ 100 ลำ จำนวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 300-500 คน และนักท่องเที่ยวแต่ละคนมีระยะเวลาการพำนักเฉลี่ยในประเทศไทยประมาณ 20-35 วัน อัตราการใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน ประมาณ 37,000 บาท ททท. จึงประมาณการได้ว่า การท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ชนี้ จะก่อให้เกิดรายได้ต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ราว 222-650 ล้านบาท ทั้งจะก่อให้เกิดรายได้จากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น กำรซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาเรือ การบริโภคของเรือ เพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่ำ 550 ล้านบาท รวมรายได้ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจากการท่องเที่ยวโดยเรือยอร์ช ตลอดฤดูการท่องเที่ยวทั้งสิ้น ไม่ต่ำกว่ำ 1,000 ล้านบาท

ซึ่งการจัดงาน Thailand Charter Week 2022 ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนนโยบาย “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการท่องเที่ยว” สู่ความยั่งยืนต่อไป

Subscribe