การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566

การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566 ภูเก็ตมีผู้เสียชีวิต 1 รายและรถจักรยานยนต์ยังคงมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายดนัย สุนันทารอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2566 (ช่วงควบคุมเข้มระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566) โดยมีนางอาภรณ์ รุทรพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นางอาภรณ์ กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ ของวันที่ 31 ธันวาคม 2565เป็นวันที่ 3 ของการรณรงค์จังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุรวม 4 ครั้ง ในส่วนของมีผู้เสียชีวิต1รายและมีบาดเจ็บรวม 4 คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นเพศชาย1รายส่วนผู้บาดเจ็บเป็นชาย 3คน ,หญิง 1 คน) ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดยังคงเป็นรถจักรยานยนต์ สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงคือ ไม่สวมหมวกนิรภัยและขับรถเร็วเกินกำหนด และ เกิดจากสิ่งแวดล้อมสูงสุดคือมีสิ่งกีดขวางบนถนนทัศนวิสัยไม่ดี สรุปรวมยอดสะสม 3 วันจังหวัดภูเก็ตเกิดอุบัติเหตุทางถนน 11 ครั้งมีผู้เสียชีวิต1รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน11คน เป็นชาย 5 คน และหญิง 6 คน
นายดนัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ในส่วนของถนนที่มีการก่อสร้างก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประสานงานกับผู้รับจ้างให้มีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยคือต้องมีป้ายการแจ้งเตือนและมีสัญญาณไฟเพื่อแจ้งเตือนอย่าชัดเจนให้ประชาชนได้รับทราบเพื่อลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด

Subscribe