กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นำกำลังพลจิตอาสาในทัพเรือภาคที่ 3 พร้อมด้วยพี่น้องประชาชน และสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้วยการพัฒนาพื้นที่โดยรอบของพลับพลาที่ประทับ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ตั้งอยู่ ณ สวนสาธารณะสะพานหิน จังหวัดภูเก็ตกิจกรรมดีๆ ในวันนี้นับว่าเป็นการบำรุงรักษาสถานที่สำคัญที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าทหารเรือในฝั่งทะเลอันดามัน และเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวภูเก็ตทั่วไป ให้มีความสะอาดสวยงามและสมพระเกียรติ โดยการมีส่วนร่วมของกำลังพลจิตอาสาทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันกันทำประโยชน์เพื่อสังคมของเรา และยังเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของ “พ่อหลวงของแผ่นดิน” ที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย

#ทัพเรือภาคที่3

#จิตอาสา

 

Subscribe