ขนส่งจังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ ดูแลเดินทางปีใหม่ 2566

ขนส่งจังหวัดภูเก็ตตรวจเข้มรถโดยสารสาธารณะ ดูแลเดินทางปีใหม่ 2566 เพื่อดูแลประชาชนทุกคนตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางจนถึงจุดหมายปลายทาง จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และตรวจเข้ม ผู้ขับขี่ รถโดยสารสาธารณะ โดยใช้มาตรการ Checkคน Checkรถ

ที่ สถานีขนส่งจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจความพร้อมผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 เพื่อ ดูแลประชาชนทุกคนตลอดการเดินทางช่วงปีใหม่ตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทางจนถึงจุดหมายปลายทาง จัดเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตออกตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ และตรวจเข้ม ผู้ขับขี่ รถโดยสารสาธารณะ โดยใช้มาตรการ Checkคน Checkรถ

นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถเป็นนโยบายของกรมการขนส่งทางบก และกระทรวงคมนาคมที่ได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัด ทั่วประเทศดำเนินการเตรียมความพร้อม โดยเป็นไปตามแผนอำนวยความสะดวกในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพตัวรถ ต้องมีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัย และเรื่องที่ 2 การเตรียมความพร้อมผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ให้มีความพร้อม ในการให้บริการประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ต้องเป็น 0 โดยที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้มีการจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ขนส่งมาตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์และตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะ โดยหากพบผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะมีสารเสพติดก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย และไม่อนุญาตให้ขับรถ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

สำหรับในส่วนของการเตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับบริการรถโดยสารสาธารณะ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะให้มีความเพียงพอทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะจองตั๋วโดยสารผ่านผู้ประกอบการเป็นหลัก

พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้ประกอบการให้ความสำคัญกับการ เตรียมรถโดยสารสาธารณะให้เพียงพอกับความต้องการซึ่งส่วนใหญ่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะจะทราบล่วงหน้าจากการจองของผู้รับบริการ และยังได้จัดเตรียมรถสำรองไว้สำหรับให้บริการแก่ผู้รับบริการที่เดินทางมาจองตั๋วที่สถานีขนส่ง โดยจะมีรถเสริมที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอน

นอกจากนี้การให้บริการรถโดยสารสาธารณะยังให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคโควิด 19 โดยให้มีการจัดเตรียมแอลกอฮอล์เพื่อให้บริการ แก่ผู้โดยสารและ ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

นอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตยังได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยกันตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะเช่นร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาจัดพื้นที่ตรวจจุดแวะพักของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะที่วังหม้อแกง โดยผู้ขับขี่รถสามารถขับขี่ได้ต่อเนื่องไม่เกิน 4 ชั่วโมง และต้องเว้นพัก 1 ชั่วโมง และทางการกรมขนส่งทางบก มีระบบ GPS และสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้ขับขี่มาเพื่อที่จะใช้ควบคุม กำกับดูแล ด้านความปลอดภัยด้วย

สำหรับผู้ที่มาใช้บริการ รถโดยสารสาธารณะ ต้องปฏิบัติคือ เมื่อใช้รถโดยสาร ต้องป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 และในเรื่องของการระบบความปลอดภัยในการใช้รถ ดยสารสาธารณะ เช่น การคาดเข็มขัดนิรภัย การศึกษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยที่อยู่บนรถ เช่น ถังดับเพลิง ค้อนทุบกระจกเป็นต้น เพื่อสามารถใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองได้เบื้องต้น และขอให้ท่านได้เชื่อมั่นและไว้วางใจ ในการที่จะใช้รถโดยสารสาธารณะ

อย่างไรก็ตาม หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียน ได้ที่สายด่วน 1584 จะมีเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการแก้ไขปัญหา ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนในเรื่องปริมาณของผู้โดยสาร ของจังหวัดภูเก็ตในขณะนี้ มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 3,000-4,000 คนต่อวัน

Subscribe