ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ลงดาบออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ก่อเหตุทะเลาะวิวาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ลงดาบ ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ต่อนายชยกร ไชยติสุขและนายนภดล ช่างเหล็ก เป็นเวลา 180 วัน จากเหตุการณ์การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ในพื้นที่ ถนน ปฏัก ตำบล กะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์การก่อเหตุทะเลาะวิวาท ของผู้ขับขี่รถรับจ้างสาธารณะ ในพื้นที่ ถนน ปฏัก ตำบล กะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 เวลาประมาณ 20.30 น. นั้น ในวันนี้ 8 เมษายน 2566 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้ ออกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
ต่อคู่กรณีทั้ง 2 รายคือนายชยกร ไชยติสุขและนายนภดล ช่างเหล็ก เป็นเวลา 180 วัน

โดยคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถดังกล่าวสืบเนื่องจากนายทะเบียนได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ปรากฏคลิปจากสื่อโซเชียลว่าผู้ขับรถโดยสารสาธารณะทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายกันและมีผลคดีจากสถานีตำรวจภูธรกะรนแล้วพบว่า คู่กรณีทั้ง 2 ราย ได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

ประกอบกับระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งข้อ 15 และระเบียบกรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ข้อ 16 กล่าวคือ ร่วมกันทะเลาะวิวาท ต่อหน้าผู้โดยสารและสาธารณะชน ทำให้ผู้โดยสารตื่นตระหนกหวาดกลัว ซึ่งเป็นการกระทำอันขายหน้าต่อหน้าธารกำนัล ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพพจน์ของประเทศ และจังหวัดภูเก็ต เหตุเกิดเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2566 บริเวณ ถนนปฎัก ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 และมาตรา 53/1 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 นายทะเบียนจึงมีคำสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถของผู้ขับรถทั้งสองราย ออกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เป็นระยะเวลา 180 วัน ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 ถึง 2 พฤศจิกายน 2566