ขนส่งภูเก็ตจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 18 หมวดอักษร “ขค”

ขนส่งภูเก็ตจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 18 หมวดอักษร “ขค” “ขุมทรัพย์เศรษฐี คู่บารมีทวีโชค” แบบออนไลน์ คาดว่าจะมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ได้จัดให้การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ครั้งที่ 18 หมวดอักษร “ขค” “ขุมทรัพย์เศรษฐี คู่บารมีทวีโชค” แบบออนไลน์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประมูลเป็นจำนวนมาก โดยมี นายบัญญัติ คันธาผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและภาษี กรมการขนส่งทางบก นายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต และ เจ้าหน้าที่ขนส่งฯ เข้าร่วมนายจตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้กรมการขนส่งทางบก ได้มีประกาศให้สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนำหมายเลขทะเบียนรถในประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รย.1) หมวดอักษร “ขค” ที่จะออกให้แก่รถที่ขอจดทะเบียนในเขตจังหวัดภูเก็ต จำนวน 301 หมายเลข ออกทำการประมูลเป็นการทั่วไป โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนที่ตนเองสนใจทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไชต์ www.tabienrod.com ภายในวันนี้ (27พ.ย.) เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต โทร 076-214929 ต่อ 205,206 และสายด่วน 1584 ผู้ชนะการประมูล นอกจากจะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนที่ตนเองสนใจแล้ว ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถ ใช้ถนน เนื่องจากเงินที่ได้รับจากการประมูลนี้จะนำเข้า “กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน”สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ได้จัดขึ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.63 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ ในหมวดอักษร “ขข” ที่ผ่านมา การประมูลประสบความสำเร็จด้วยดี มีผู้สนใจเข้าร่วมประมูลจำนวน 503 ราย หมายเลขทะเบียนยอดนิยมที่ผู้เข้าร่วม ประมูลเสนอราคาสูงสุดได้แก่ 9999 ประมูลในราคา 2,800,000 บาท รองลงมาได้แก่ ขข 1 ราคา 1,468,000 บาท มีรายได้จากการประมูล 30,473,000 บาท ซึ่งรายได้จากการประมูลทั้ง 17 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 324,482,355 บาทนายจตุรงค์ กล่าวเพิ่มอีกว่า สำหรับในปีงบประมาณ  2564 จังหวัดภูเก็ตได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน และปลูกจิตสำนึกด้านการขับขี่ปลอดภัย เป็นเงินจำนวน 2,136,000 บาท เช่น โครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ โครงการตรวจจับความเร็วรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุกด้วยกล้องเลเซอร์ โครงการตรวจจับความเร็วด้วยระบบ GPS เป็นต้นอย่างไรก็ตาม สำหรับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ หมวดอักษร “ขค” ครั้งที่ 18 คาดว่าจะมีรายได้จากการประมูลไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท ซึ่งเป็นการประมูลวันเดียวเท่านั้น