ขนส่งภูเก็ตเร่งแก้ปัญหารถรับจ้างป้ายดำเชิงรุก เพิ่มความถี่ตรวจจับ ปรับสูงสุด พร้อมพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

ขนส่งภูเก็ตเร่งแก้ปัญหารถรับจ้างป้ายดำเชิงรุก เพิ่มความถี่ตรวจจับ ปรับสูงสุด พร้อมพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต นายอัดชา บัวจันทร์ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนกรณีที่มีการร้องเรียนว่า มีการนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับจ้างทั่วไป (รถป้ายดำ) ว่า ปัญหาดังกล่าวทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มีการส่งผู้ตรวจการขนส่งออกไปทำการตรวจจับรถป้ายดำที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารตามจุดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสนามบิน ท่าเรือ และตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 จนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด 90 ราย และได้ทำการปรับรายละ 2,000 บาท พร้อมทั้งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นเวลา 90 วัน ไปแล้วจำนวน 33 ราย

นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้ผู้ที่พบเห็นรถป้ายดำแจ้งข้อมูลมายังสายด่วน 1584 เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต Line สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต @704jhnxb Fackbook สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และแอปพลิเคชั่น Traffy Fondue

อย่างไรก็ตาม ทางขนส่งจังหวัดภูเก็ตจะเพิ่มความถี่ในการออกตรวจจับรถป้ายดำให้มากขึ้นจากการปฏิบัติที่ทำอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วภายในกำลังคนที่มีอยู่ในขณะนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำรถป้ายดำมารับส่งผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย เพราะรถที่จะนำมารับส่งผู้โดยสารได้นั้น จะต้องเป็นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นรถรับจ้างที่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น รถแท็กซี่มิเตอร์ ที่ขณะนี้มีการจดทะเบียนในภูเก็ตแล้ว จำนวน 450 คัน รถยนต์บริการธุรกิจ จำนวน 4,912 คัน รถยนต์บริการทัศนาจร จำนวน 3,636 คัน

ส่วนรถที่จดทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นในภูเก็ต จนถึงปัจจุบันมีอยู่ทั้งสิ้น 174 คัน ผ่านแอพพลิเคชั่นที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกแล้วจำนวน 2 ราย คือ Hello Phuket และ Grab ส่วนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของกรมการขนส่งทางบก มีอยู่ 2 ราย ซึ่งในส่วนของรถยนต์ที่เรียกผ่านแอพพลิเคชั่นจะต้องจดทะเบียนให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ และป้ายติดอยู่ตรงกระจกด้านหน้า

Subscribe