ขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในภูเก็ต ได้ถึง 23.00 น. ต้องมี SHA++

จังหวัดภูเก็ต พิจารณาการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ถึงเวลา 23.00 น. เฉพาะในร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA++ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น ในส่วนของสถานประกอบการผับบาร์ร้านคาราโอเกะที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร ต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตจาก ศปก.อำเภอผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายคนิต คงทอง รองอัยการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 5/2565 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา การขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ถึงเวลา 23.00 น. เฉพาะในร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA++ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น โดยในส่วนของสถานประกอบการผับบาร์ร้านคาราโอเกะที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร ต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตจากอำเภอ เมื่อ ศปก.อำเภอ รับเรื่องการยื่นขออนุญาตและดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อผ่านการตรวจแล้ว  ศปก.อำเภอจะสรุปข้อมูลและเสนอความเห็นเบื้องต้น มายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่ออนุมัติให้สถานประกอบการเหล่านั้นสามารถเปิดเป็นร้านอาหารได้ ทั้งนี้เมื่ออนุญาตให้ปรับเป็นร้านอาหาร และเปิดให้บริการได้ สถานประกอบการจะต้องดำเนินการ ใน 3 กระบวนการคือ 1.สถานที่ต้องมีความเหมาะสมมีการทำความสะอาดตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข 2. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสและมีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน และ 3. ผู้มารับบริการ จะต้องสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือและจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการร้านอาหาร และทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดนายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างคือที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ ในประเด็นที่ ศบค.ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง HRC-High Risk Contactทั้งนี้ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวเนื่องจากส่วนใหญ่ได้มีการฉีดวัคซีนแล้วทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้