ข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการและพสกนิกรจังหวัดภูเก็ตร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

ณ ลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพสกนิกรในจังหวัดภูเก็ตทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยในเวลา 07.30 น. ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 50 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมี พระครูพรหมประภัสสร รองเจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดเทพวนาราม(วัดม่าหนิก)  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาตร ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

จากนั้นเวลา 08.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน ประจำปี 2566 ณหอประชุมจังหวัดภูเก็ต  โดยผู้เข้าร่วมพิธี ร่วมกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ แสดงพลังพร้อมเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน และได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน

นอกจากนี้ ในเวลา 17.00 น. วันนี้  มีการประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต