จยย.ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย

รถจักยานยนต์ยังเป็นยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า วันที่ 6 ของการรณรงค์ (3 มกราคม 2665) ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 4 ครั้งมีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็นชาย 2 ราย หญิง 2 รายไม่มีผู้เสียชีวิต โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ และมีพฤติกรรมเสี่ยงคือการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดสำหรับยอดสะสม จำนวน6 วันตั้งแต่ 29 ธ.ค. 64-3 ม.ค. 2565 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 25 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ (Admit)รวม 24 รายเป็นชาย 18 ราย หญิง 6 ราย และมี ผู้เสียชีวิตเพศชายจำนวน 1 ราย

พลเรือตรี กนกพล พิมพ์ทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต กล่าวต่อไปว่า จากการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในแต่ละวันของจังหวัดภูเก็ตพบว่าอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุนั้นมาจาก ความประมาทและการผิดวินัยจราจร เช่นการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด หรือ การขับขี่รถจักรยานยนต์ลงในทางลอดอุโมงค์ ซึ่งถือเป็นความสุ่มเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ถึงแม้ว่าจะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่ลดลงแต่ก็ไม่ควรประมาทในส่วนของเส้นทางที่มีการก่อสร้างนั้น อาจจะมีทรายหรือคราบน้ำมันอยู่ในเส้นทางที่มีการจราจรดังนั้นอยากให้ประชาชนระมัดระวังการขับขี่และได้แจ้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินดารแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ทั้งนี้ทางจังหวัดภุเก็ตยังขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนให้เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ควบคู่กับการปฏิบัตตามมาตราการป้องกันโรคโควิด19ด้วยเพื่อลดการแพร่ระบาดในพื้นที่

Subscribe