จระเข้น้ำจืด บริเวณสำนักสงฆ์เชิงเขาโต๊ะแซะ

ที่สำนักสงฆ์เชิงเขาโต๊ะแซะ ด้านประมงจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจสอบและประชาสัมพันธ์สัตว์ป่าคุ้มครอง (จระเข้) ในพื้นที่ ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวณิชกานต์ หยงสตาร์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และนางสาวศุภนุช เย็นเพ็ชร นักวิชาการประมง ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสำนักสงฆ์เชิงเขาโต๊ะแซะ ซอยแม่กลิ่น ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต

โดยตรวจสอบบริเวณดังกล่าวพบจระเข้น้ำจืด จำนวน 1 ตัว ขนาดความยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ได้พูดคุยทำความเข้าใจกับเจ้าอาวาสไม่ทราบว่าเป็นของผู้ใดนำมาทิ้งไว้ ทางเจ้าอาวาสเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับประชาชนที่มาร่วมทำบุญ จึงแจ้งมายังสำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปเนื่องจากจระเข้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง จระเข้เป็นสัตว์สงวนคุ้มครอง ห้ามล่า ห้ามครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และหากพบเจอ หรือสงสัยว่ามีจระเข้ในพื้นที่สาธารณะ หรือมีการลักลอบเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้รีบแจ้งประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ตโดยทันที

Subscribe