จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” 

จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” สานสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานราชการนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันผู้สื่อข่าวรายงาน ที่ ชั้น 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์, นายปิยพงศ์ ชูวงศ์และนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยทุกหน่วยงานได้นำปิ่นโตมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อรับประทานอาหารกลางร่วมกันพร้อมทั้งได้ร่วมกันพบปะพูดคุยกัน โดยอาหารในกิจกรรมมีหลากหลายทั้งของคาวและของหวาน ที่แต่ละท่านนำมาแบ่งปันให้ได้ชิมกัน เช่น ข้าวยำปักษ์ใต้ ยำแขก แกงส้ม น้ำพริก และของหวานขึ้นชื่อจังหวัดภูเก็ตอย่างโอเอ๋วนายณรงค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารพร้อมกันในวันนี้ซึ่งกิจกรรมนี้ตั้งใจจัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสมาอยู่ร่วมกัน พบปะ พูดคุยกันเพื่อปรึกษาหารือกันด้านการทำงานระหว่างหน่วยงาน ของจังหวัดภูเก็ต โดยกำหนดจัดกิจกรรม “คนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข”  เดือนละ 1 ครั้ง ในวันอังคารแรกของเดือน ให้ทุกหน่วยงานผลัดเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพ ทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในศาลากลางจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีอีกรูปแบบหนึ่งที่จะทำให้ทุกหน่วยงานได้มาโอกาสมาพบปะกันและได้พูดคุยกันมากยิ่งขึ้น สานสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปในทิศทางเดียวก