จังหวัดภูเก็ตจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

ที่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 90 รูป โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกหน่วย ประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมในพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยก่อนพิธีตักบาตรพระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ตได้แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียนติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้พสกนิกรชาวจังหวัดภูเก็ตที่มาร่วมในพิธีได้ทำบุญตักบาตรแก่พระสงฆ์จำนวน 90 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ส่วนในเวลา 09.09 น. ที่ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยข้าราชการทุกหน่วยงานได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา ประกอบด้วยศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์ และศาสนาซิกซ์เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

อย่างไรก็ตาม ในเวลา 19.19 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำหัวหน้าส่วนราชการ ทำพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ