จังหวัดภูเก็ตประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2566

จังหวัดภูเก็ตประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 7/2566

ที่ หอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดภูเก็ตหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดภูเก็ตครั้งที่ 7/2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

โอกาสนี้ที่ประชุมได้มีการติดตามการดำเนินการที่สำคัญ อาทิ การปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue โดยการใช้งานที่ผ่านมาหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้การตอบรับเป็นอย่างดีสำหรับแผนการประชาสัมพันธ์การใช้งาน จะดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่โรงเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รู้จักแพลตฟอร์มและใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มการบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue พร้อมทั้งแนะนำแอปพลิเคชัน “ThaID” หรือ “ไทยดี” แอปเพื่อคนไทย แพลตฟอร์มสำหรับการแสดงตัวตน เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนที่สามารถนำไปใช้ในการลงทะเบียน การแสดงตัวตนในสนามบินรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนต่าง ๆ แทนการใช้บัตรประชาชนและเอกสารทะเบียนบ้าน ต่อยอดจากพฤติกรรมของประชาชนที่หันมาจับจ่ายใช้สอยเงินผ่านธุรกรรมออนไลน์มากขึ้น รัฐบาลจึงมุ่งพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยแอปพลิเคชันดังกล่าว จะช่วยการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล รองรับการใช้งานของประชาชนทั้งประเทศที่เป็นดิจิทัลไอดีของคนไทยอย่างแท้จริง รองรับผู้ใช้กว่า 60 ล้านคน เพื่อให้การบริการภาครัฐและธุรกรรมออนไลน์มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถอำนวยความสะดวกและสนองตอบความต้องการของประชาชนในการติดต่อกับราชการโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงาน

การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัดภูเก็ต

และจังหวัดภูเก็ต ขอเชิญชวนพี่น้องชาวภูเก็ต ร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 เวลา 05.00-09.00 น. ณ จุดปล่อยตัว : เขื่อนบางวาด ต.กะทู้ อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต ค่าสมัคร 360 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมสามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า สนใจสมัครได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Online ได้ที่ลิงก์ภูเก็ต :https://race.thai.run/wrb9phuket หรือ สมัคร onsiteกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
(ในวันและเวลาราชการ) โทร 076-212297 ต่อ 1300

โดยก่อนปิดการประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เชิญ ส่วนราชการภาครัฐเอกชนและประชาชน ร่วมพิธีพุทธาภิเษกเสาหลักเมือง หัวเม็ด แผ่นยันต์พระสุริยาทรงกลด และแผ่นยันต์พระสยมภูว์ ดินทั้ง 4 ทิศ และตั้งพระหลักเมืองระหว่างวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2566

และจะมีการแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต รอบจังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2566 โดยมีกำหนดการดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2566แห่ในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต

วันที่ 3 สิงหาคม 2566 แห่ในพื้นที่อำเภอกะทู้

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 แห่ในพื้นที่อำเภอถลาง

สำหรับเส้นทางการแห่เสาหลักเมืองจำลอง เสาบริวาร และยอดเสาหลักเมืองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตจะได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อนำข้อมูลมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป

Subscribe