จังหวัดภูเก็ตประชุมคณะกรรมการ กต.ตร.

ที่ ห้องประชุมกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดภูเก็ต (กต.ตร.) โดยมี พล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการ กต.ตร.จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม

นายณรงค์ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามผลการทำงานของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตในช่วงที่ผ่านมา ทั้งในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต การรณรงค์ลดอุบัตเหตุด้านการจราจร ด้านการรักษาความปลอดภัยในการประชุม APEC 2022 และการประชุม IMT-GT ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 28 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028 นอกจากนี้ยังมีการติดตามในเรื่องกฏหมายใหม่คือเรื่องของกัญชาและ พรบ. จราจรฉบับใหม่ เป็นต้น

ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปฏิบัติงานในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต