จังหวัดภูเก็ตประชุมหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อวางแนวทางในการป้องกันเหตุในสถานศึกษา

ที่ หอประชุมจังหวัดภูเก็ต (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดภูเก็ต) ถ. ท่าแครง อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อวางมาตรการในการป้องกันเหตุในสถานศึกษา หลังเกิดเหตุการณ์คนร้ายเข้าไปทำร้ายเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีผู้นำศาสนาพุทธในจังหวัดภูเก็ต (พระครูเมตตาภิรม เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต) ผู้นำศาสนาอิสลามในจังหวัดภูเก็ต ดต.ดร.โกมล ดุมลักษณ์ (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต) หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วม

โดยก่อนวาระการประชุม ทางที่ประชุมได้มีการยืนไว้อาลัย 1 นาทีแก่ผู้เสียชีวิต นายณรงค์ กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ เพื่อเป็นการวางมาตรการและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันวางแผนในการป้องกันเหตุในสถานศึกษาและสถานที่ต่าง ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อป้องกันเหตุร้ายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งมีการเน้นย้ำในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังเพื่อเป็นการลดการเกิดเหตุ นอกจากนี้ยังมีการกำชับแก่ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานในมีการกวดขันในเรื่องความประพฤติของเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องของยาเสพติด หากมีเจ้าหน้าที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดก็ให้มีการดำเนินการตามกฏหมาย ส่วนในเรื่องของอาวุธต่าง ๆ ก็ให้มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการก่อเหตุ

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำให้หน่วยงานเกี่ยวข้องตรวจเข้มเรื่องยาเสพติดทุก 3 เดือน, ตรวจสอบการครอบครองอาวุธปีน รวมถึงให้มีการเปิดใช้สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชม. และให้สายด่วน 1567 เป็นสายที่แจ้งเรื่องยาเสพติด

Subscribe