จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยงานเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยงานเข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ที่ ห้องประชุมอาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต (ศอ.ปส.จ.ภก.)ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 และคณะอนกรรมการกำกับติดตามและการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอานุภาพ กล่าวว่า เพื่อเป็นการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันในทุกภาคส่วน เพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด สำหรับส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการปราบปรามก็ให้เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดภูเก็ต ทำให้อาจมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่มากขึ้น จึงต้องมีการวางมาตรการในเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มข้น รวมทั้งการสืบสวนหาข่าว

ทั้งนี้ในส่วนของผู้เสพก็จะต้องมีการนำตัวมาบำบัดรักษาเพื่อลดจำนวนผู้เสพและเป็นการลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดอีกด้วย

Subscribe