จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโนรู ตลอด 24 ชั่วโมง

จังหวัดภูเก็ตสั่งทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโนรู ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ได้สั่งทุกหน่วยวางมาตรการเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโนรู ตลอด 24 ชั่วโมง หากมีสถานการณ์เกิดในพื้นที่ จะต้องให้การช่วยเหลือประชาชนตามแผนปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ประสบภัย ซึ่งในช่วงนี้จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกต่อเนื่อง โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่อง “พายุโนรู” ฉบับที่ 19 ซึ่งพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 80 ของพื้นที่ มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สตูล และภูเก็ต ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ทั้งนี้ ทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต ได้ออกประกาศเรื่องให้ระมัดระวังในการเดินเรือ โดยขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2565

ด้าน นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต เน้นย้ำให้นายเรือและผู้ควบคุมเรือ เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ เรือเล็กบริเวณทะเลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขนาดความยาวเรือน้อยกว่า 10 เมตร ห้ามออกจากฝั่งไปยังทะเลเปิด และหลีกเลี่ยงบริเวณที่ฝนฟ้าคะนอง พร้อมกับเรือทุกลำต้องตรวจสอบความพร้อมของเรือและจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ดับเพลิง และเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งาน และประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรืออย่างต่อเนื่อง และให้ติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

Subscribe