จังหวัดภูเก็ตและเมืองเซี่ยเหมินร่วมจัดงานครบรอบ 5 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง

จังหวัดภูเก็ตและเมืองเซี่ยเหมินร่วมจัดงานครบรอบ 5 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ซึ่งภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์จีนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6

ที่ โรงเรียนภูเก็ตไทหัวอาเซียนวิทยา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต ร่วมเปิดงานครบรอบ 5 ปีเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเมืองเซียเหมินและจังหวัดภูเก็ต โดยมีภูเก็ต คณะข้าราชการ คณะครู นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม ขณะที่นายจวง หรงเหลียง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองเซี่ยเหมิน นายอู๋ ตงเหมย กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา และผู้แทนจากเมืองเซียะเหมินได้เข้าร่วมผ่านระบบ online

ทั้งนี้ ไฮไลท์ของการเปิดงานมีการจัดนิทรรศการจัดแสดงการผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์จีนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 6 รวมทั้งการแสดงความสามารถของนักเรียนโรงเรียนไทหัวอาเซียนวิทยาที่สามรถสื่อสารได้ 3 ภาษา ทั้งไทย อังกฤษ และภาษาจีน นอกจากยังมีการการแสดงบรรเลงดนตรี โดย“วงออเคสตรา”โรงเรียนภูเก็ตไทหัวอาเซียนวิทยา

นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีน และจังหวัดภูเก็ต ราชอาณาจักรไทย มีความสัมพันธ์ความร่วมมือกับเมืองเซี่ยเหมินตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน โดยในปี ค.ศ. 2016 เมืองเซี่ยเหมินและจังหวัดภูเก็ตได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนง หรือ Letter of Intent ซึ่งเป็นความร่วมมือเบื้องต้น และได้พัฒนาความร่วมมือที่กระชับความสัมพันธ์ให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้น คือ ความตกลง หรือ Agreement ในปี ค.ศ. 2017 โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ อย่างแน่นแฟ้น ทั้งด้านการศึกษาและวัฒนธรรม ด้านการค้า และด้านการลงทุนเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย อีกทั้งยังมีการร่วมกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ เช่น งานเทศกาลไทยที่ศูนย์ศิลปะอาเซี่ยนจี๋เหม่ย งานสัมมนาชักจูงการลงทุน และงานสัมมนาวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนกับมณฑลฝูเจี้ยน นอกจากนี้ มีการเปิดเส้นทางบินตรงระหว่างเมืองเซี่ยเหมินกับจังหวัดภูเก็ตและที่ขาดไม่ได้เลยคือ น้ำใจของชาวเซี่ยเหมินที่มีให้แก่ชาวภูเก็ต ในยามเผชิญวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019