จังหวัดภูเก็ต จัดงานพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

จังหวัดภูเก็ต จัดงานพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

ที่ ห้องประชุมประชุมจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ อำเอภเมืองจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี2566 พร้อมถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มดอกไม้สด) เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และจุดเครื่องทองน้อย โดยมี ข้าราชการตุลาการ อัยการ พลเรือน ข้าราชการทหาร ตำรวจ พนักงานของรัฐ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวคำถวายราชสดุดี เพื่อให้ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่เข้าร่วมในพิธี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค์ในพระบรมจักรีวงศ์ ที่ทรงมีต่อชาติไทยและประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า โดยได้พร้อมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวที กระทำพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เพื่อเทิดทูนพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ให้สถิตมั่นในดวงใจของชาวไทยทั้งชาติตลอดไป

ทั้งนี้ วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ถือเป็นสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย นั่นคือ เป็นวันที่ปวงชนชาวไทยจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ ซึ่งสาเหตุที่กำหนดให้วันจักรี ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี

ดังนั้น ในวันที่ 6 เมษายนของทุกปี จึงนับเป็นวันครบรอบการก่อตั้งราชวงศ์จักรี นอกจากนี้ หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ เพื่อร่วมแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งราชวงศ์จักรี อันหาที่สุดมิได้

Subscribe