จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้

จังหวัดภูเก็ต จัดพิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ ณ อาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ (หลังใหม่) เพื่อความเป็นสิริมงคล

พระอุดมวชิรมงคล เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายอำนวย พิณสุวรรณ นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้และบุคลากรเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้าร่วม พิธีอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ ณ อาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ (หลังใหม่)

โดยมีการประกอบพิธีพราหมณ์ และพิธีสงฆ์ โดยประธานในพิธีจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวคำอาราธนาศีล พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ กล่าวคำอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติ ถวายพวงมาลัยคล้ององค์ครุฑ และร่วมกันอัญเชิญองค์ครุฑขึ้นประดิษฐานบนหน้าบันอาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้ (หลังใหม่) พระสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา (บทชยันโต) โหราพราหมณ์ ตีฆ้อง ประธานสงฆ์ประพรมน้ำมนต์ และเจิมป้าย “ที่ว่าการอำเภอกะทู้” บริเวณประตู และประพรมน้ำมนต์เป็นอันเสร็จพิธี

อาคารที่ว่าการอำเภอกะทู้หลังใหม่ ถูกออกแบบเป็นอาคาร 3 ชั้น พื้นที่ 1,500 ตารางเมตร บริษัท สหโยธาสถาปัตย์ จำกัด เป็นผู้รับเหมาได้รับการจัดสรรงบประมาณกว่า 26 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบของอำเภอกะทู้ ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง คือ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองกะทู้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา

ทั้งนี้ อาคารที่ว่าการอำเภอหลังเก่า มีสภาพทรุดโทรม และมีพื้นที่น้อย จึงได้ดำเนินการที่จะก่อสร้างเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ตให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น

Subscribe