จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต (กรอ. จังหวัดภูเก็ต) ครั้งที่ 2/2566

ที่ ห้องประชุมชั้น 4 มุขหลัง ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถ.เจ้าฟ้า อ.เมือง จ.ภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต หรือ กรอ.จังหวัดภูเก็ต โดยมีส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายอำนวย กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ในเรื่องโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 (ช่วงท่าอากาศยานภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง) / รวมถึงความคืบหน้าในการดำเนินงานของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ใน 2 เรื่อง คือการติดตามความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต และโครงการทางพิเศษสายเมืองใหม่-เกาะแก้ว-กะทู้ จังหวัดภูเก็ต และการติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการของกรมทางหลวง ในโครงการฯ เพิ่มช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 4027 ตอน บ.พารา- บ.เมืองใหม่และโครงการทางแยกต่างระดับที่จุดตัด ทล 402 กับ ทล 4027 (แยกท่าเรือ)

นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมยังได้มีการแจ้งให้คณะกรรมการ กรอ.จังหวัดภูเก็ตรับทราบความคืบหน้าการจัดงาน Expo 2028-phuket Thailand/ การแก้ปัญหาเรื่องรถโดยสารสาธารณะภายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต/ การสรุปภาวะเศรษฐกิจการค้าจังหวัดภูเก็ตในช่วงระยะ 9 เดือน (มกราคม-กันยายน) /การแก้ไขปัญหาเรื่องราคากลางในการประมูลโครงการของรัฐ /การขุดลอกท่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม/ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมบถนนสายหลัก402 ติดตามโครงการน้ำท่วม 9 จุด/ การแก้ไขปัญหาเส้นทาง เข้า-ออกจังหวัดพังงา-จังหวัดภูเก็ต/ การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการวางแผนการป้องกันน้ำที่วมรวมถึงเรื่องถนนเส้นหลวงปู่สุภา-ป่าตองและเส้นทางลัดที่เป็นพื้นที่ของเอกชนบริเวณเส้นทางโรงเรียนขจรเกียรติศึกษา อ.กะทู้-สนามกอล์ฟเรดเมาเท่น และการขอเพิ่มทางลอด เพิ่มอีก 1 จุดบริเวณแยกเกาะแก้ว เนื่องจากปัจจุบันมีรถติดมาก การเพิ่มทางลอดจึงเป็นการแก้ไขปัญหารถติดที่ถาวรสำหรับเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

 

และยังมีการพิจารณาข้อเสนอจากภาคเอกชน/ส่วนราชการ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต