จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ระดับนานาชาติ รายการ”ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022″ (Thailand Karate-Do Championship 2022)

จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ระดับนานาชาติ รายการ”ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022″ (Thailand Karate-Do Championship 2022)ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยหลัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ระดับนานาชาติ รายการ”ไทยแลนด์ โอเพ่น 2022″ (Thailand Karate-Do Championship 2022) ที่มีคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมว่า จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ระดับนานาชาติ รายการ “ไทยแลนด์โอเพ่น 2022″(Thailand Karate-Do Championship 2022) ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตโดยคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีทีมนักกีฬา จาก 20 ประเทศ(ประมาณ 800คน ) ,ทีมคณะกรรมการผู้ตัดสิน และผู้ติดตามเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มากกว่า 1,000 คน ถือเป็นการแข่งขันระดับนานาชาติที่เกิดขึ้น ที่จะช่วยส่งเสริมด้านกีฬา การท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตได้อีกทางหนึ่งซึ่งทางจังหวัดภูเก็ตจึงขอเชิญชวนประชาชนทุกภาคส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ ทีมนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม สำหรับในส่วนของความพร้อมในการจัดการแข่งขันทางจังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งในส่วนของสถานที่จัดการแข่งขันและที่พักของนักกีฬา

ทั้งนี้การแข่งขันกีฬาคาราเต้-โด ระดับนานาชาติ รายการ”ไทยแลนด์ โอเพ่น ๒๐๒๒” (Thailand Karate-Do Championship 2022)ระหว่างวันที่ 19 – 23 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต