จังหวัดภูเก็ต รถจักรยานยนต์ครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

จังหวัดภูเก็ต รถจักรยานยนต์ครองแชมป์เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จากการสรุป 7 วัน ระวังอันตรายช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 มีอุบัติเหตุรวม 32 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 28 ราย และผู้เสียชีวิตรวม4 ราย

ที่ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทะเล ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 พร้อมประชุมสรุปผลการดำเนินการตลอดช่วง 7 วันระวังอันตราย โดยมี นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานการปฏิบัติงาน
นายอุดมพร กาญจน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 11 – 17 เม.ย.2565 มีเกิดขึ้นอุบัติเหตุ รวม 32 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บรวม 28 ราย เป็นชาย 20 ราย เป็นหญิง 8 ราย ยอดผู้เสียชีวิตรวม 4 ราย เป็นเพศชายทั้งหมด ส่วนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเฉพาะวันที่ 17 เมษายน 2665 วันสุดท้ายของเทศกาลมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 5 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 4 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 1 ราย มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เป็นชาย ส่วนพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดเป็นรถจักรยานยนต์ สำหรับการดำเนินคดีใน 10 ข้อหลัก พบ ข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด รองลงมา ไม่มีใบขับขี่ ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย และฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร
นอกจากนี้ ในส่วนของข้อมูลอุบัติเหตุทางน้ำและทางทะเล ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด โดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ร่วมดูแลกำชับผู้ประกอบการให้เข้มงวดตามมาตรการความปลอดภัยทางทะเลอย่างเคร่งครัด พร้อมเปิดศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 24 ชั่วโมง