จังหวัดภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

จังหวัดภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จัดสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมกิจกรรม คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข และทำบุญบ้านชาร์เตอร์ดแบงก์ หลังการปรับปรุงเพื่อเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยว

ที่ บ้านชาร์เตอร์ดแบงก์ ถนนดำรง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางบุญวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ พร้อมจัดกิจกรรม คนตงห่อ ยกชั้น แบ่งปันทุกข์-สุข นอกจากนี้ยัง ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านชาร์เตอร์ดแบงก์ หลังการปรับปรุงภายใต้โครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต (บ้านชาร์เตอร์ดแบงก์) ในการบำรุงรักษา และบริหารจัดการบ้านชาร์เตอร์ดแบงก์” จากบ้านที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายสิบปี มาเป็นบ้านที่สวยงามตามสถาปัตยกรรมชิโนโคโลเนียล พร้อมเตรียมเปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมคนตงห่อ ยกชั้นแบ่งปันทุกข์-สุข” (Together We Share) เพื่อสืบสานวัฒนธรรมสังคมเกื้อกูล ด้วยการยกชั้น (ปิ่นโต) ร่วมวงทานอาหาร เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสมานฉันท์ การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวเดียวกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด หาแนวทางแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ อย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ที่ดีของประชาชนในพื้นที่

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ไทยแก่ผู้ร่วมงาน จากนั้น ได้สรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน และผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมรดน้ำของพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในประเพณีสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ไทย