จังหวัดภูเก็ต เรียกประชุมด่วนติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์ หมอก ควัน ในพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต เรียกประชุมด่วนติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์ หมอก ควัน ในพื้นที่ พร้อมยืนยันไม่ใช่ฝุ่น PM 2.5

วันนี้ (วันที่ 17 เมษายน 2566) ที่ ห้องประชุมมุกหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้รับมอบหมายจาก นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วน เพื่อติดตามสภาวะอากาศและสถานการณ์ หมอก ควัน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา สภาวะอากาศมี หมอก ควัน ปกคลุมในหลายพื้นที่ เป็นที่กังวลของประชาชน หวั่นเป็นสภาพอากาศที่มีฝุ่น PM 2.5 เช่นเดียวกับทางภาคเหนือ ซึ่งหน่วยงานที่เข้าประชุม อาทิ ปภ.จังหวัด/ ปภ.เขต 18 /ผอ.ศูนย์อุตุฯฝั่งตะวันตก/ ผอ.สิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่15/ อบจ./เทศบาลนครภูเก็ต/ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด/อำเภอ/ประชาสัมพันธ์จังหวัด /ผอ.สวท.ภูเก็ต รวมทั้ง สื่อมวลชน
ทั้งนี้ ในที่ประชุม นายวิโรจน์ ลิ่วเจริญทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้ชี้แจงว่า จากสภาพอากาศมีหมอกเกิดขึ้นในช่วงนี้นั้นมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนผ่านของสภาพอากาศจากฤดูแล้งเข้าสู่ฤดูฝน ฟ้าหลัวแห้ง ฝุ่นที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากพื้นที่อื่น เช่น ทางภาคเหนือ หรือ เกาะสุมาตรา แต่เกิดขึ้นจากในพื้นที่เอง หากดูจากกราฟที่วัดคุณภาพอากาศพบว่าเสถียรภาพของอากาศของจังหวัดภูเก็ตค่อนข้างดี โดยได้มีการปล่อยบอลลูนวัดคุณภาพอากาศทุก ๆ 6 ชั่วโมง คาดว่าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้อีก 1-2 วัน จนกว่าจะมีฝนตกในบางพื้นที่ทำให้สถานการณ์ฝุ่นควันดีขึ้นตามลำดับ

ด้าน นายศุภชัย ธีระปถัมภ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการส่วนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 15 (ภูเก็ต) ได้ให้ข้อมูลว่า จากข้อมูลที่มีการแชร์ในโลกโชเชี่ยล หรือประชาชนตรวจสอบคุณภาพอากาศผ่านโทรศัพท์มือถือไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง เป็นเพียงแค่ข้อมูลแบบจำลองเท่านั้น ส่วนข้อมูลการวัดค่าคุณภาพอากาศที่ได้จริง ๆ นั้น ดูจากเครื่องวัดคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ จากสถานีวัดคุณภาพอากาศ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครภูเก็ต ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ อีกทั้ง ขอให้ตรวจสอบข้อมูลได้จากแอพพลิเคชั่น Air4Thai เป็นหลัก อย่าไปดูข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่างประเทศ เพราะข้อมูลอาจจะคลาดเคลื่อนกว่าความเป็นจริงได้ เนื่องจากสถานีวัดคุณภาพอากาศไม่ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่ และไม่พบจุดความร้อน หรือ Hotspot ในพื้นที่ภาคใต้ เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้าน อย่าง เมียร์มา ลาว เวียดนาม และบริเวณตอนเหนือของประเทศไทย นอกจากนี้ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้กำหนดมาตรฐาน PM2.5 ในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป จะต้องไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามเกณฑ์แนะนำองค์การอนามัยโลก หรือ WHO
ขณะที่ คุณภาพอากาศที่วัดได้วันนี้ (17 เม.ย.66) พบปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) มีค่า 39 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง ในระดับสีเหลือง

นางศุภลักษณ์ ดำรงเชื้อ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน แต่ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง กลุ่มเสี่ยง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจและโรคหัวใจและหลอดเลือด ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการ ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหากออกนอกอาคารควรสวมหน้ากากอนามัย

 

Subscribe