จัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนา “คลองบางใหญ่”

จิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนา “คลองบางใหญ่” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2565-2566

ที่ บริเวณคลองบางใหญ่ ตรงข้ามตลาดน้ำกะทู้เก่า ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต นำทีมจิตอาสาภาคส่วนต่างๆ ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองกะทู้ กองทัพภาคที่ 4 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเก็ต รวมทั้ง นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์คลองบางใหญ่ และบริเวณโดยรอบคลองบางใหญ่ให้มีความสะอาดสวยงาม เนื่องจากคลองบางใหญ่เป็นสายน้ำหลักของจังหวัดภูเก็ต ที่มีต้นน้ำอยู่ในพื้นที่อำเภอกะทู้ ไหลผ่านอำเภอกะทู้ และอำเภอเมืองภูเก็ต เป็นเส้นทางน้ำสายเดียว ที่สามารถระบายน้ำลงทะเลได้อย่างรวดเร็ว และช่วยป้องกันน้ำท่วมในตัวเมืองได้เป็นอย่างดี ถือเป็นสายน้ำที่สำคัญต่อคนภูเก็ตเป็นอย่างมาก

นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กิจกรรมจิตอาสาฟื้นฟูและพัฒนา “คลองบางใหญ่” เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 2 ปีมาแล้ว ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ทั้งพื้นที่ที่มีการดำเนินการพัฒนาไปแล้วและจุดที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เพื่อให้คลองบางใหญ่มีความสะอาดตลอดสายน้ำ สามารถรองรับน้ำและระบายน้ำได้อย่างดี ลดผลกระทบที่จะก่อให้เกิดกับประชาชนทั้งที่อาศัยในพื้นที่ใกล้เคียงคลองบางใหญ่และประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากคลองบางใหญ่
สำหรับบรรยากาศในวันนี้เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจิตอาสาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เก็บกวาดขยะ ตัดแต่งต้นไม้ กำจัดวัชพืช ขุดลอกริมคลองบางใหญ่ ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานครั้งนี้ เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว