จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 พร้อมจัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้

หอการค้าจังหวัดภูเก็ตจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 พร้อมจัดเวทีเสวนาสร้างการรับรู้ ภูเก็ตเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialize EXPO 2028 งานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้ภูเก็ต

นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 หอการค้าจังหวัดภูเก็ต โดยมีคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาชิกหอการค้าจังหวัดภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเข้าร่วม ในโอกาสนี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษถึงการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ เพื่อรายงานกิจกรรมและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกหอการค้าได้รับทราบ รวมไปถึงการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน รวมทั้งภาคท้องถิ่นให้เกิดการประสานและบูรณาการการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ในโอกาสนี้ ได้มีการจัดเสวนาในหัวข้อ EXPO 2028 Phuket-Thailand จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยจะได้อะไรและต้องเตรียมตัวอย่างไร โดยมี นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (ทีเส็บ) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายสมยศ ปาทาน ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต และนายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต ร่วมนำเสนอแนวทางการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน EXPO 2028, Phuket, Thailand และการร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับคณะกรรมการ BIE ที่จะเดินทางมาสำรวจความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตในเดือน ก.ค.นี้

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้ (ทีเส็บ) กล่าวว่า ประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo ในปี 2571 ภายใต้ชื่องาน EXPO 2028, Phuket, Thailand พร้อมกำหนดธีมการจัดงาน Future of Life : Living in Harmony, Sharing Prosperity ชีวิตแห่งอนาคต – แบ่งปันความรุ่งเรืองอยู่กันอย่างเป็นหนึ่งเดียว โดยใช้ที่ราชพัสดุแปลง ต.ไม้ขาว เนื้อที่ 141 ไร่ ที่ตั้งโครงการเมดิคอล พลาซ่า ที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นสถานที่ในการจัดงาน และการจัดงานดังกล่าวทาง ครม.ได้เห็นชอบงบประมาณในการลงทุน 4,180 ล้านบาทไปแล้ว

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่ทางจังหวัดภูเก็ตจะต้องนำเสนอความพร้อมให้ทางคณะกรรมการ BIE เจ้าของลิขสิทธิ์การจัดงานและประเทศที่มีสิทธิโหวตการจัดงานได้เห็นความพร้อม เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นเลือกภูเก็ตเป็นสถานที่จัดงาน โดยในเดือน มิ.ย.นี้ ทีมภูเก็ต ซึ่งนำโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จะเดินทางไปนำเสนอความพร้อมและจัดงานภูเก็ตไนท์ เพื่อนำเสนอความพร้อมและโชว์ความเป็นภูเก็ตภายใต้ธีมที่กำหนด

รวมทั้งระหว่างวันที่ 26-29 ก.ค.นี้ คณะกรรมการ BIE จำนวน 10 ท่าน จะเดินทางลงพื้นที่ภูเก็ตเพื่อสำรวจความพร้อมของภูเก็ตในทุกๆ ด้านก่อนที่จะลงคะแนนโหวตเลือก รอบแรกจะตัดสินในเดือน พ.ย.นี้ หากภูเก็ตผ่านเข้ารอบแรกจะตัดสินว่าประเทศใดจะได้เป็นเจ้าภาพในเดือน มี.ค.2566

โดยงาน Specialised Expo จะจัดขึ้นในปี 2571 ระหว่างเดือน มี.ค.-มิ.ย. เป็นเวลา 3 เดือน มีการประมาณการว่าจะมีผู้เข้าร่วมงาน 4.9 ล้านคน สร้างเม็ดเงินสะพัดในภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 4 หมื่นล้านบาท มีการจ้างงานไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน

ด้าน นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า งาน EXPO 2028 Phuket, Thailand จะเป็นงานที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้จังหวัดภูเก็ต โครงการต่างๆ ที่มีส่วนสนับสนุนการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดงานจะได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลในการดำเนินการเพื่อให้ภูเก็ตพร้อมเป็นเจ้าภาพ เป็นสิ่งที่เกิดประโยชน์กับภูเก็ตไม่ว่าจะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานหรือไม่ก็ตาม

นอกจากนี้ จะทำให้ภูเก็ตกลายเป็น MICE CITY ที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากในโครงการจะมีศูนย์ประชุมขนาด 5,000 ที่นั่ง ที่จะสามารถขับเคลื่อนงาน Convention และ Exhibition ได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งโครงการ Medical Plaza เมื่อผนวกรวมกับศูนย์วิจัยทางการแพทย์ จะยิ่งทำให้ภูเก็ตเข้าใกล้การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

“ภูเก็ตจะได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพหรือไม่นั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 26-28 ก.ค.นี้ ที่คณะกรรมการ BIE จะเดินทางมาจังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจสอบความพร้อมการเป็นเจ้าภาพ ภายใต้แนวคิดที่ได้นำเสนอ จึงอยากจะเชิญชวนให้ชาวจังหวัดภูเก็ตร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการแบ่งปันความสุขต้อนรับผู้มาเยือน”