จัดแข่งขันโต้คลื่นนานาชาติ ที่ ภูเก็ต

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันโต้คลื่นนานาชาติ 23-28 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Beach Festival 2022 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับจังหวัด

ที่ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังใหม่ ในการแถลงข่าวกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดพบสื่อมวลชน โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการแถลงข่าวโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเข้าร่วม

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การแข่งขันโต้คลื่นนานาชาติ 23-28 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดภูเก็ต หรือ Phuket Beach Festival 2022 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวระดับจังหวัด ของจังหวัดภูเก็ตโดยการแข่งขันกีฬากระดานโต้คลื่นระดับนานาชาติ ASIAN SURF COOPERATIVE เป็นการสนับสนุน SPORTAINMENT ที่สามารถดึงนักท่องเที่ยวเดินทางสู่จังหวัดภูเก็ต กระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดำเนินการโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต และ สมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทย

สำหรับการจัดงาน PHUKET BEACH FESTIVAL 2022 เป็น รูปแบบกิจกรรมที่ผสมผสานการแข่งขันกีฬา แลกิจกรรม LIFESTYLE ไว้ด้วยกัน เพื่อยกระดับการแข่งขันกีฬาของไทย และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงมรสุมของจังหวัดภูเก็ต แต่ในทางกลับกัน หน้ามรสุม นั้นเหมาะในการเล่นกีฬา SURF เป็นอย่างมาก โดยพื้นที่ หาดกะตะ ของจังหวัดภูเก็ต ที่สวยงามและเป็นหนึ่งในจุดมุ่งหมายของการเล่น SURF ของนักกีฬา

โดยการจัดงาน PHUKET BEACH FESTIVAL ถือเป็นการสร้างการรับรู้ถึงกิจกรรม SURF ของประเทศไทย ไปยังกลุ่มเป้าหมายวงกว้างทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากการเล่น SURF ในช่วงมรสุม อาจจะอันตราย กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา จึงมอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ทำงานร่วมกับหน่วยงานในระดับนานาชาติ อาทิ ILS (INTERNATIONAL LIFE SAVING) มาอบรมทักษะการช่วยชีวิตทางน้ำที่ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565-2 กันยายน 2565 และ ISA (INTERNATIONAL SURFING ASSOCIATION) มาอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากระดานโต้คลื่น ในวันที่ 3-5 กันยายน 2565

นอกจากนี้ PHUKET BEACH FESTIVAL การผสมผสานระหว่าง การแข่งขัน SURF ระดับนานาชาติ กับ กิจกรรม BEACH LIFESTYLE อาทิ คลีนิคกีฬา SURF, การแสดงนวัตกรรมด้านกีฬาทางน้ำ จากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมกีฬาของไทย, การออกร้านในรูปแบบ FLEA MARKETและจะมี CONCERT จากศิลปินชั้นนำของประเทศไทย ในวันที่ 27-28 สิงหาคม 2565ณ BEYOND RESORT KATA หาดกะตะอีกด้วย
(ใช้ภาพผู้ว่าพบสื่อ)