จับกุมกลุ่มคนลักลอบเร่ขายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่เถื่อน

ปกครองภูเก็ต บูรณาการกำลังร่วมกับ อำเภอกะทู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกุมกลุ่มคนลักลอบเร่ขายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่เถื่อน ในพื้นที่ บริเวณซอยบางลาหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ได้ผู้ต้องหา 5 รายและของกลางเป็นจำนวนมาก

ภายใต้การอำนวยการนายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ นำปฏิบัติโดย นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต ,นายจิระเดช บุรารักษ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต,นายธงไชย รัตนเดช ,ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต,นายจิระวัฒน์ นะมาตร์ ปลัดอำเภอกะทู้ พร้อมด้วยพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนร้อย.บก.บร.อส.จ.ภูเก็ต/ร้อย.อส.อ.กะทู้

ได้ร่วมตรวจสอบตามข้อร้องเรียนกรณี มีกลุ่มคนลักลอบเร่ขายบุหรี่ไฟฟ้า บุหรี่เถื่อน ในพื้นที่ บริเวณซอยบางลาหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ผลการปฏิบัติ
ได้ทำการตรวจค้นและจับกุม ผู้ต้องหาชาวไทย 5 รายพร้อมด้วยของกลาง- บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 166 อัน- บุหรี่เถื่อน บุหรี่หนีภาษีจำนวน 39 ซอง ในข้อกล่าวหา ความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า ร่วมกันซ่อนเร้น ช่วยจำหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจำนำ หรือรับไว้โดยประการใด ซึ่งของอันตนพึงรู้เป็นของอันเนื่องด้วยความผิดตามมาตรา 242 ตามมาตรา 246 วรรคเเรกแห่งงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ.2560 ประกอบข้อ 4 แห่งประกาศ เรื่องกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ แค่บารากู่ เเละบารากู่ไฟฟ้าหคือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2559 และขายสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า หรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าโดยฝ่าฝืนคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคที่ 9/2558 เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากู่ บารากู่ไฟฟ้า หรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากู่ น้ำยาสำหรับเติมบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้า ความผิดเกี่ยวกับบุหรี่เถื่อน บุหรี่หนีภาษี มีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่มิได้เสียภาษีหรือเสียภาษีไม่ครบถ้วตาม พ.ร.บ.สรรพสามิตร พ.ศ.2560 มาตรา 203 ,ขายหรือมีไว้เพื่อการขายซึ่งสินค้าที่เป็นสินค้าที่มิได้เสียภาษีไม่ครบถ้วนตาม พ.ร.บ.สรรพสามิตร พ.ศ.2560 มาตรา 204 และได้ตรวจยึดของกลางที่มีการวางทิ้งไว้ในขณะเจ้าลงพื้นที่บุหรี่ไฟฟ้าจำนวน 86 อันบุหรี่เถื่อนจำนวน 139 ซองรวมของกลางทั้งหมด บุหรี่ไฟฟ้า 252 อัน บุหรี่เถื่อน/หนีภาษี 178 ซองจากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตองเพื่อดำเนินคดีต่อไป

ทั้งนี้หากพบการกระทำผิดหรือได้รับข้อร้องเรียนจะได้ดำเนินการตรวจสอบและจับกุมดำเนินคดีต่อไป

Subscribe