จับกุมผู้ต้องหาชายชาวไทย 2 ราย ร่วมผลิตและจำหน่ายอาหาร (น้ำกระท่อม) ที่ห้ามผลิต

ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอกะทู้ ปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาชายชาวไทย 2 ราย ในข้อกล่าวหา ร่วมผลิตและจำหน่ายอาหาร (น้ำกระท่อม) ที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารสุข โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายและได้นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ภายใต้การอำนวยการ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศรัทธา ทองคำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ สั่งการให้ นายอัครา สุวัตถิกุล ป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายจิระเดช บุรารักษ์ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต นายธงไชย รัตนเดชิหมายเลขบัตร ปปส 603038 ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต.และสมาชิก อส.สังกัดร้อย บก.บร.อส.จ.ภูเก็ต จำนวน 9 นาย ทำการตรวจสอบตามข้อร้องเรียนมีร้านค้าลักลอบจำหน่ายน้ำต้มพืชกระท่อมให้เเก่วัยรุ่นในพื้นที่ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ผลการปฏิบัติ

ได้ทำการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาชายชาวไทย 2 ราย ในข้อกล่าวหา ร่วมผลิตและจำหน่ายอาหาร (น้ำกระท่อม) ที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารสุข โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 52 (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา 6(8) ประกอบมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ได้นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.กะทู้ เพื่อดำเนินคดีต่อไป

Subscribe