จับกุมร้านค้าลักลอบจำหน่ายน้ำต้มพืชกระท่อมให้เเก่วัยรุ่นในพื้นที่

ฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและอำเภอถลางบูรณาการกำลังพลตรวจสอบจับกุมได้ผู้ต้องหา 1 รายพร้อมแจ้ง ข้อกล่าวหา ผลิตและจำหน่ายอาหาร (น้ำกระท่อม)

ภายใต้การอำนวยการ นายโสภณ สุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสุวิทย์ สุริยะวงค์ ปลัดจังหวัดภูเก็ตนายไพโรจน์ ศรีละมุลนายอำเภอถลางและนายอัครา สุวัตถิกุล
ป้องกันจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายธงไชย รัตนเดช หมายเลขบัตร ปปส 603038 ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต,นายปัญจพงศ์ บุญจันทร์หมายเลขบัตร ปปส 622332ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงอำเภอถลาง และนายณัฐพล พังงา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสาคู อำเภอถลาง
สมาชิก อส.สังกัดร้อย บก.บร.อส.จ.ภูเก็ต / ร้อยอส.อำเภอถลางที่ 3 ร่วมตรวจสอบตามข้อร้องเรียนมีร้านค้าลักลอบจำหน่ายน้ำต้มพืชกระท่อมให้เเก่วัยรุ่นในพื้นที่หน้าวัดในยาง ม.1 ต.สาคู อ.ถลาง

ผลการตรวจค้นดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาชายชาวไทย 1 ราย ในข้อกล่าวหา ผลิตและจำหน่ายอาหาร (น้ำกระท่อม) ที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายโดยประกาศกระทรวงสาธารสุข โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย อันเป็นการฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 430) พ.ศ.2564 ออกตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายตามบัญชีแนบท้ายประกาศ ลำดับที่ 52 (กระท่อม) อันเป็นความผิดตามมาตรา 6(8) ประกอบมาตรา 50 ของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522ได้นำผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.สาคูเพื่อดำเนินคดีต่อไป

Subscribe