จ.ภูเก็ต พร้อมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialised Expo 2028

ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่ง รวมตัวกันเพื่อแสดงพลังและยืนยันถึงความพร้อมในการที่ จ.ภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialised Expo 2028

วันนี้ (4 ม.ค.66) บริเวณหน้าหอประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 19 แห่งของจังหวัดภูเก็ต ได้มีการรวมตัวกันเพื่อแสดงพลังและยืนยันถึงความพร้อมในการที่ จ.ภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Specialised Expo 2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, Thailand พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือรายงานความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดงาน งาน Specialised Expo 2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, Thailand เพื่อส่งเสริมบทบาทของประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเป็นจุดหมายสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก นับเป็นความภูมิใจของคนในจังหวัดภูเก็ตและคนไทยทุกคน ผ่านทางนายอำนวย พิณสุวรรณ และนายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปยังนายกรัฐมนตรี หลังจากมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย ให้ยกเลิกการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพงานจัด Specialised Expo 2028 ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 Phuket, Thailand

นายเรวัต อารีรอบ กล่าวว่า นับเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งจังหวัดของภูเก็ตมารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อส่งสารไปยังรัฐบาลและคนทั้งประเทศให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันเราได้มีการเตรียมความพร้อมต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ทั้งในส่วนของพื้นที่และอื่นๆ ซึ่งทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่ เห็นได้จากการลงพื้นที่มาประเมินความพร้อมของทางคณะกรรมการ BIE เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า มีผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองพูดให้เกิดความเสียหายด้านจิตใจของคนภูเก็ตหากไม่เป็นประเด็นในต่างประเทศก็คงไม่มีปัญหา แต่เมื่อคนในไม่เห็นด้วยอย่างนี้ก็เป็นเรื่องยากที่เขาจะโหวตให้เราซึ่งวันนี้ (4 ม.ค.) เรามารวมตัวกันเพื่อให้เห็นว่าภูเก็ตเราพร้อมรวมถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มต่างเห็นด้วย และรู้สึกเสียใจกับคำพูดของผู้หลักผู้ใหญ่ดังกล่าว

ขณะที่นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวว่า การรวมกันของผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ ของทั้ง 19 ท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการสนับสนุนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 เพราะที่ผ่านมาทั้งภาคประชาชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาครัฐได้มีการทำงานในการเตรียมพร้อมต่างๆ มาเป็นเวลานานมาก และยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่าเราพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน Specialised Expo 2028 ที่ภูเก็ต การมารวมกันเพื่อส่งเสียงไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้เห็นถึงความสำคัญของจังหวัดภูเก็ต เพราะเรามีความพร้อมในทุกด้าน

Subscribe