ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าว

อบจ.ภูเก็ต นำบุคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 3 ให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัด อบจ. และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพประมง จำนวน 1,600 ราย ณ องค์การสะพานปลา ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาตำบลรัษฎา นายวัชรินทร์ รัตนชู ประมงจังหวัดภูเก็ต นายสมยศ วงษ์บุญยกุล นายกสมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ต นายเกียรติศักดิ์ โชติวงศ์พิพัฒน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับวันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประมงจังหวัดภูเก็ต สมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา โดย อบจ.ภูเก็ต ได้นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข จำนวน 20 กว่าคน มาร่วมให้บริการฉีดวัคซีนพี่น้องประชาชนแรงงานต่างด้าว ตามนโยบายของนายก อบจ.ภูเก็ต “การป้องกันดีกว่ารักษา” พร้อมกันนี้ ต้องขอขอบคุณนายกสมาคมชาวประมงจังหวัดภูเก็ต ที่ประสานงานกับผู้ประกอบการเรือประมง นำแรงงานต่างด้าวมาฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในครั้งนี้