ชมรมผู้สูงอายุชาวภูเก็ต 600 คน ร่วมรำต้อนรับคณะกรรมการ BIE

ชมรมผู้สูงอายุชาวภูเก็ต 600 คน ร่วมรำต้อนรับคณะกรรมการ BIE ที่เดินทางมาตรวจสอบความพร้อมในการเสนอตัวเป็นสถานที่จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ในอีก 6 ปีข้างหน้า

ที่ สนามบินนานาชาติภูเก็ต ชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ BIE เดินทางถึงจังหวัดภูเก็ตและจะอยู่จังหวัดภูเก็ตจนถึงวันที่ 29 นี้เพื่อตรวจสอบความพร้อมหลังประเทศไทยเสนอเป็นสถานที่จัดงาน Expo 2028 Phuket Thailand ในอีก 6 ปีข้างหน้า โดยชาวภูเก็ต จัดการแสดงต้อนรับชุด Welcome to Thailand นักแสดงทั้งหมด 600 คนเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการแสดงต้อนรับที่มีผู้แสดงอายุรวมกันมากที่สุดที่เคยเกิดขึ้น โดยเป็นการรวมตัวกันของผู้สูงอายุในจังหวัดภูเก็ต 600 คน อายุมากที่สุดคือ 81 ปี ทั้งหมดเต้นไลน์แดนซ์ ใช้ชื่อชุดว่า Welcome to Thailand ต้อนรับคณะกรรมการ BIE ทั้ง 10 ท่าน ซึ่งทันทีที่คณะกรรมการออกจากอาคารท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต นักแสดงทั้งหมดที่แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองดั้งเดิมที่เรียกว่า ย่าหยา สีสันสดใส สื่อให้คณะกรรมการ BIE เห็นถึงความพร้อมเพรียงเป็นหนึ่งเดียวในการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ผู้สูงอายุของภูเก็ตมีสุขภาพแข็งแรง มีความสุข พร้อมจะดูแลสุขภาพทุกช่วงวัย ตามแนวคิดของการจัดงาน Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity หรือ ชีวิตแห่งอนาคต-แบ่งปันความรุ่งเรือง-อยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว สิ่งสำคัญภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเพียงหนึ่งเดียว ให้กับ BIE เพื่อคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดงาน Expo 2028 ประเภท Specialised Expo หรือเอ็กซ์โปวาระพิเศษในอีก 6 ปีข้างหน้า ตามที่ประเทศไทยแสดงเจตจำนง

ทั้งนี้การแสดงต้อนรับของผู้สูงอายุ ที่จังหวัดภูเก็ตคัดสรรมาต้อนรับคณะกรรมการ BIE ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้คณะกรรมการ BIE ทั้ง 10 ท่าน รู้จักภูเก็ตมากขึ้น และตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะเป็นช่วงเวลาสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย เพราะคณะกรรมการ BIE จะลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมเพรียงครั้งเดียว ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนการคัดเลือก ก่อนจะไปตรวจสอบประเทศคู่แข่งของไทยอีก 4 ประเทศ คือ เซอร์เบียร์ สเปน อาร์เจนตินา และสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะประกาศผลการคัดเลือกในช่วงเดือนมิถุนายน 2566