ชวนผู้ประกอบและนักท่องเที่ยวรัสเซียในภูเก็ตการใช้ BKF Finance

บริษัทฟินสเตเบิ้ล แคปปิตอล จำกัด เชิญชวนผู้ประกอบการนำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชน ชื่อระบบ BKF Finance มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียภายในจังหวัดภูเก็ต

ดร.เผด็จ จินดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินสเตเบิ้ล แคปปิตอล จำกัด กล่าวว่า ตามที่ทราบกันเป็นอย่างดีว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเชียและยูเครน ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปเกือบทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านภาคสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ รวมไปถึงกลไกการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นผลให้เกิดปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบ
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ต มีผลทำให้เกิดการชะงักและสูญเสียรายได้ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกิดจากนักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวรัสเซียภายในจังหวัดภูเก็ตด้วย กล่าวคือนักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวรัสเซียไม่สามารถทำธุรกรรมโดยบัตรเครดิตได้ เช่น การชำระค่ารักษาพยาบาล ค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ต่อผู้ประกอบการต่างๆ เนื่องจากระบบ SWIFT ของชาวรัสเซียได้ถูกระงับการใช้งาน ทั้งนี้นักท่องเที่ยวและผู้พำนักชาวรัสเซียส่วนใหญ่นิยมชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเครดิตหรือเงินดิจิทัล (Crypto Currency) จากการที่บริษัทฯได้รับการดิดต่อจากผู้ประกอบการต่างๆในจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการรับชำระค่าสินค้าและบริการจากนักท่องเที่ยวชาวรัสเชียว่า ไม่สามารถใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตได้ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียบางส่วนยังมีสกุลเงินคริปโต (Crypto currency) ถือติดมาด้วย

บริษัทฯจึงได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความจำเป็นในการสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนนี้ จึงได้ทำการพัฒานำเอาเทคโนโลยีบล็อกเชน ชื่อระบบ BKF Finance มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการต่างๆ และชาวรัสเซียที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ด ซึ่งหากได้มีการนำมาใช้แล้วก็จะเป็นผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและประเทศต่อไปอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่มีความสนใจสามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้มาใช้เพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้โดยสามารถเข้าไปที่ bkf.finance หรือขอคำปรึกษาได้ที่บริษัท ฟินสเตเบิ้ล แคปปิตอล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0649451963

สำหรับ บริษัท ฟินสเตเบิ้ล แดปปิดอล จำกัด เป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ด เป็นผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้าน Blockchain ประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา คณะผู้บริหาร และพนักงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นอย่างสูง บริษัทฯได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีชื่อเสียง มีความรู้ ความคุ้นเคยกับพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆภายในจังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างดี