ชาวกมลาภูเก็ต ตื่นตัวร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และอพยพหนีภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ

ชาวกมลาภูเก็ต ตื่นตัวร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ และอพยพหนีภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมสร้างการรับรู้แบบไม่ตื่นตระหนกหากเกิดภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ

ที่ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี หาดกมลา ต.กมลา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและอพยพหนีภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิ ของอบต.กมลา ประจำปี 2565 โดยมี นายประพันธ์ ขันพระแสง ผอ.ปภ.เขต 18 นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายกอบต.กมลา หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนนักเรียน ประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่เขตตำบลกมลา เข้าร่วม

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ กล่าวว่า พื้นที่ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นพื้นที่ที่ติดชายทะเล และเป็นพื้นที่เคยประสบเหตุภัยสึนามิเมื่อปี 2547 ซึ่งอบต.กมลา เป็นหนึ่งใน 19 ท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ที่ได้กำหนดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ที่กำหนดให้พื้นที่ที่ติดชายทะเล และพื้นที่เสี่ยงภัยจากคลื่นสึนามิ 6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดคลื่นสึนามิ ประจำปี 2565 รวมถึงได้ทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมซ้อมให้เข้าใจ อีกทั้งแจ้งเตือนและการจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว ซึ่งถือเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ภาคเช้า ได้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ หรือ Table Top Exercise หรือ TTX เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ ก่อนการฝึกภาคปฏิบัติในช่วงบ่าย ซึ่งทั้งหมดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ด้าน นายจุฑา ดุมลักษณ์ นายก อบต.กมลา ได้กล่าวภายหลังการฝึกซ้อมในครั้งนี้ว่า สำหรับการฝึกซ้อมผ่านไปได้ด้วยดี ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม โดยหลังจากนี้จะมีการซ้อมอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่แผนสึนามิเพียงอย่างเดียว เพราะช่วงนี้นักท่องเที่ยวเริ่มกลับเข้ามาในพื้นที่กมลาแล้ว ประมาณร้อยละ 60 และในช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว หรือ ช่วงไฮซีชั่นที่จะถึงนี้คาดว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น อาจจะมีการฝึกซ้อมแผนช่วงกลางคืน โดยจะเชิญผู้ประกอบการโรงแรม และนักท่องเที่ยวมาร่วมในการฝึกซ้อมด้วย ซึ่งหากมีการเตรียมความพร้อม จะสามารถลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี