ชาวบ้านกะรนล้อมอวนจับปลาได้ทั้งปลามง และปลาหางแข็ง

ชาวบ้านกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่างยืนดูปลาจำนวนมากที่ประมงพื้นบ้านหาดกะรนทำการล้อมจับมาได้จากริมฝั่งทะเล หลังจากนำปลาออกจากอวนแล้วนำมาจัดแบ่งไว้เป็นกองๆ ตามขนาดและชนิดของปลา ซึ่งมีหลากหลายชนิดและมีขนาดแตกต่างกันไป อาทิ ปลามง ปลาหางแข็ง เป็นต้น แต่ละตัวจะมีน้ำหนักมากกว่า 1 กิโลกรัมขึ้นไป ในขณะที่ชาวประมง และชาวบ้านบางส่วนต่างเร่งทำการจัดเก็บอวนเพื่อความเรียบร้อย และเตรียมพร้อมสำหรับการนำอวนมาวางครั้งต่อไป ก่อนจะทำการแบ่งปลาให้กับผู้ที่ลงเรือไปร่วมกันวางและลากอวนในทะเล กับผู้ที่มีช่วยเก็บอวน และบางส่วนได้แบ่งชั่งกิโลขายให้กับผู้ที่สนใจหรือต้องการปลาสดๆ ไปทำอาหารรับประทาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่นายอำนวย หอมหวาน หรือโกเล็ก หนึ่งในเจ้าของเรือไฟเบอร์ลากปลาริมชายหาดกะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เป็นช่วงฤดูกาลที่ปลาจะเข้ามาหากินกุ้งเคยริมชายฝั่ง แต่ปีนี้จำนวนปลาจะค่อนข้างมากและมีขนาดค่อนข้างใหญ่ตัวละกว่า 1 กิโลกรัม ซึ่งถือเป็นปริมาณที่จับได้มากในรอบ 30 ปี เป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้บริเวณชายฝั่งค่อนข้างเงียบสงบ ไม่มีกิจกรรมต่างๆ บนชายหาด และนักท่องเที่ยวมารบกวน จึงทำให้มีปลาเข้ามาใกล้ชายฝั่งเป็นจำนวนมาก